Dec 01, 2017 15:53 GMT

​Regeringens förslag till ändringar i LSS förändrar inget för dem som redan har fått beslut om indragen eller neddragen personlig assistans på grund av Försäkringskassans eller kommunens ändrade bedömning av grundläggande behov. Det hjälper inte heller dem som nyansöker om assistans, till...