Feb 21, 2019 14:28 GMT

Lagförslaget som Lena Hallengren presenterade i morse kommer inte att ändra situationen för alla som nekats assistans för att de äter genom sond. Regeringen gör äntligen andning till ett grundläggande behov. Men att föra in ordet sondmatning i lagen förändrar ingenting i praktiken.