Ny forskning: funkisföräldrar är människorättsförsvarare

Jul 03, 2018 16:18 GMT

Forskaren Matilda Svensson Chowdhury har undersökt hur föräldrar hanterar den situation som uppstår när deras vuxna assistansberättigade barn förvägras de mänskliga rättigheter som de har rätt till enligt lag. Hon menar att idag ses närstående till assistansberättigade personer ofta som orsak...