​Regeringen har lyssnat – i alla fall lite!

Jan 09, 2018 10:54 GMT

Regeringens har föreslagit lagändringar för att förhindra ytterligare försämringar i rätten till personlig assistans. Föreningen JAG hade två större invändningar mot förslaget när det sändes på remiss, och båda har ändrats. Förslaget ändrar dock inget för dem som redan mist sin assistans. Och...