Funktionshinderrörelsen slår larm om LSS-utredningens haveri

Oct 11, 2018 05:57 GMT

Riksföreningen JAG har tagit del av innehållet i LSS-utredningens kommande förslag och besvikelsen är stor. Om förslagen genomförs kommer personer med omfattande funktionsnedsättningar drabbas hårt. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer utestängas från assistans och åter hänvisas...