Förenade Care etablerar sig i Ängelholm med vunnet avtal om KVS

Apr 19, 2018 15:21 GMT

Kronprinsessan Victorias Sanatorium är en vårdinrättning med anor i Vejbystrand. Ängelholms kommun och Förenade Care har tecknat avtal gällande driften.