Nu släpps remissen för ny del av hållbarhetscertifieringen Citylab

Nov 26, 2018 06:30 GMT

Nu släpper Sweden Green Building Council remissversionen av Citylab Guide - Hållbar stadsutveckling för aktör, handledning och certifiering. Guiden ger aktörer i stadsutvecklingsprojekt vägledning för att uppnå hållbar stadsutveckling genom att certifiera sina handlingsplaner.