Rätt antibiotikaanvändning viktig vid hud- och mjukdelsinfektioner

Jun 18, 2018 06:12 GMT

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar den nya behandlingsrekommendationen för hud- och...