Restsituation för Cefadroxil Mylan oral suspension

Sep 22, 2017 07:13 GMT

En restsituation har sedan en tid tillbaka pågått för Cefadroxil Mylan oral suspension. Alternativ finns i form av cefadroxil i andra beredningsformer.