Images

Candela C-7

Candela C-7

Mar 05, 2020 15:58 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Mar 05, 2020 15:58 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Mar 05, 2020 15:58 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Jan 30, 2020 15:49 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Jan 30, 2020 15:49 UTC

Candela Seven flyger över vågorna i 25 knop, utan att passagerarna känner sjögången.

Candela C-7

Candela C-7

Nov 22, 2019 10:37 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Nov 22, 2019 10:37 UTC

Candela C-7

Candela C-7

Nov 22, 2019 10:37 UTC

With a range of 50 nautical miles in 25 knots, Candela Seven is the first electric boat with performance rivalling fossil fuel powered boats.

Candela C-7

Candela C-7

Nov 22, 2019 10:37 UTC