Press releases

Samarbete leder till nytt system för driftövervakning av vindkraftverk

Aug 12, 2013 07:27 UTC
Mjukvaruföretaget Greenbyte har ingått ett samarbete med Sveriges ledande leverantör av...

E.ON Vind väljer svenska Breeze för vindmätning

Nov 16, 2012 07:47 UTC
E.ON ska de närmsta åren investera många miljarder kronor i vindkraft. För att invester...

Windmap.se täcker nu Sverige, Norge, Finland och Estland med vinddata från Kjeller Vindteknikk och Weathertech

May 24, 2012 08:02 UTC
Windmap.se är ett snabbt och enkelt sätt att uppskatta vindresursen. Med data från hela...

Unik studie från 107 etableringsplatser för vindkraft tyder på signifikant lägre datatillgänglighet under vintermånader

Feb 20, 2012 09:33 UTC
I en studie genomförd av Greenbyte AB har mätdata från 107 mätplatser för vindkraft run...

Greenbytes nya verktyg snabbar upp utvecklingen av vindkraft i Sverige

Dec 22, 2011 06:59 UTC
Med Greenbytes nya verktyg Wind Map uppmärksammas goda vindlägen. Målet är snabbare utv...