Press releases

Skånsk klimatinnovation sexfaldigt belönad.

Skånsk klimatinnovation sexfaldigt belönad.

Dec 09, 2020 07:44 UTC
Malmöbaserade Enjay och deras innovation Lepido har mottagit första pris i den tyska en...

Skånsk miljöinnovation finalist i global klimat-tävling

Skånsk miljöinnovation finalist i global klimat-tävling

Mar 03, 2020 08:32 UTC
Det Malmöbaserade cleantech-företaget Enjay har i konkurrens med över 570 bolag från 90...