Press releases

Life science-företagen samlade ihop 163 miljoner kronor

Life science-företagen samlade ihop 163 miljoner kronor

Mar 30, 2020 05:10 UTC
31 life science-företag i östra mellansverige samlade ihop över 163 miljoner svenska kr...

NLAB SOLAR receives 3.8MSEK in funding from the Swedish Energy Agency

Dec 21, 2010 12:28 UTC
NLAB solar secures an additional SEK 3.8 million in financing from the Swedish Energy A...

NLAB SOLAR finansieras med 3.8 miljoner kronor av Energimyndigheten

Dec 21, 2010 12:18 UTC
NLAB Solar får ytterligare 3,8 miljoner kronor i finansiering från statens Energimyndig...