Press releases

Celemi lanserar uppdaterad version av den avancerade affärssimuleringen Celemi Tango

Dec 21, 2012 11:14 UTC
Mercuri Internationals dotterbolag Celemi har gjort en omfattande uppdatering av sin ba...

Celemi launches updated version of the advanced business simulation Celemi Tango

Dec 21, 2012 11:05 UTC
Mercuri International's subsidiary Celemi has completed a major update to the best-sell...