Skip to main content

Persbericht: ​9 op 10 recyclageparkwachters slachtoffer agressie

Persbericht   •   nov 15, 2017 12:10 CET

Campagne vraagt respect voor het werk van recyclageparkwachters

Uit een enquête blijkt dat 9 op 10 parkwachters in Vlaanderen het afgelopen jaar geconfronteerd werd met onaangepast gedrag van bezoekers van het recyclagepark. Interafval -dat is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid- roept tijdens de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter (van 20 tot en met 24 november) op tot meer respect.

Wekelijks een geval van onaangepast gedrag

Recyclageparkwachters en afvalophalers staan dagelijks klaar zodat we ons op een eenvoudige manier kunnen ontdoen van ons afval. Maar op het recyclagepark verloopt dat niet altijd even respectvol. Uit een enquête bij recyclageparkwachters in Vlaanderen blijkt dat 9 op 10 parkwachters het afgelopen jaar geconfronteerd werd met één of andere vorm van verbale agressie, zoals roepen, schelden of intimiderende gebaren. ‘Bij 50% van hen gebeurt dat minstens 1 keer per week, bij 1 op 10 zelfs dagelijks. 22% van de recyclageparkwachters wordt minstens 1 keer per jaar geconfronteerd met fysieke agressie, zoals duwen of een handgemeen’, zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval. De vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren of het betalen voor afval valt niet bij elke bezoeker in goede aarde, met conflictsituaties tot gevolg. Ook afvalophalers worden vaak geconfronteerd met onaangepast gedrag van andere weggebruikers.

Zonder afvalmedewerkers geen recyclage

Om mensen op te roepen meer aandacht te hebben voor het werk van de afvalmedewerkers lanceert Interafval, met de steun van OVAM en Fost Plus, dit jaar voor de tweede keer de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Die vindt plaats van 20 tot en met 24 november. De campagne wil het werk van het personeel van recyclageparken en ophalers in een positief daglicht stellen. ‘Door hun werk raakt elk gezin op een efficiënte manier zijn afval kwijt. Hun inzet bepaalt mee de hoge recyclagecijfers van Vlaanderen. Tijdens de campagneweek roepen we mensen dan ook op om de recyclageparkwachter of ophaler te bedanken voor hun werk’, zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Omgaan met conflicten aandachtspunt bij opleiding

Gemeenten en afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun medewerkers. Zo proberen ze het bezoek aan het recyclagepark zo vlot mogelijk te laten verlopen en via opleiding recyclageparkwachters te leren omgaan met conflictsituaties. ‘Bij ophalingen probeert men de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door de ochtendspits of drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden’, zegt Dries.

Meer info:

  • Wim Dries, Algemeen Voorzitter VVSG, 0476/69.90.03
  • Paul Macken, voorzitter Interafval, 0477/21.24.13
  • Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG, 0472/59.70.91 

Interafval is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid. Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/be/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.