Skip to main content

​​Fietsberaad stelt vergunningskader voor slimme deelfietsen voor

Persbericht   •   jan 18, 2018 17:08 CET

Fietsberaad Vlaanderen werkte in nauw overleg met de centrumsteden aan een kader voor het gebruik van slimme deelfietsen. Typisch aan deze deelfiets is dat hij geen vaste plaats heeft en na gebruik overal op het grondgebied van de stad kan worden achtergelaten. Om wanorde te vermijden, stelt Fietsberaad Vlaanderen voor dat bedrijven die slimme deelfietsen willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moeten dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

De slimme deelfiets, die met een app ontleend kan worden, was al te zien in Brussel en ook in Hasselt, Kortrijk en Mechelen liepen er proefprojecten. Antwerpen startte vorige week op. Voor gebruikers en gemeenten heeft het systeem heel wat voordelen: er gaan weinig investeringskosten mee gepaard en communicatie met de gebruiker loopt via een app. Maar in Brussel leidde het al tot problemen: fietsen verdwenen of werden gevandaliseerd. Een van de bedrijven zette haar dienstverlening dan ook stop. Over Amsterdam verschenen onheilsberichten over de grote hoeveelheid fietsen op het openbaar domein. Steden in heel Europa zoeken naar een tussenweg: hoe de voordelen in het eenvoudige gebruik van de deelfiets en vermijden dat de openbaar ruimte een grote warboel wordt.

Die tussenweg heeft Fietsberaad Vlaanderen gevonden. Het stelt aan de steden en gemeenten voor dat bedrijven die slimme deelfietsen willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moet dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

'Met dit kader geven we aan hoe steden en gemeenten zelf sleutels in handen hebben om de deelfiets in te zetten voor een sterk fietsbeleid. Deze sleutels moeten garanderen dat deze bedrijven met de juiste objectieven en in functie van het lokale mobiliteitsbeleid deelfietsen verspreiden,' zo zegt Wout Baert, programma manager bij Fietsberaad Vlaanderen. Net daar bestaan vandaag twijfels over. Aziatische aanbieders lijken uit op het verzamelen van data of het claimen van betalingsverkeer. Wout Baert: 'Met zo'n vergunningstelsel hebben steden en gemeenten een instrument in handen om de aanbieders bij de les te houden. De opgezette proefprojecten in Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Mechelen lopen ook prima, de steden hebben er een duidelijk aanspreekpunt, de fietsen worden goed onderhouden én er zijn vooraf goede afspraken gemaakt met de aanbieder.' Ook voor handhaving van deelfietsen die als weesfiets worden achtergelaten, zullen steden en gemeenten in de vergunning een bijdrage van het bedrijf kunnen vragen.

Koen Kennis, schepen van mobiliteit in Antwerpen: 'In Antwerpen werken we sinds deze maand al met Cloud-bike, maar ook andere bedrijven willen actief zijn. Sinds begin januari rijden er 300 slimme deelfietsen rond in de stad. Gebruikers moeten de fietsen wel in bepaalde zones ontlenen en parkeren. Zo vermijden we dat de fietsen her en der verspreid staan. We hebben dus al goede afspraken gemaakt. Nog in de komende maanden zal Antwerpen een stedelijk reglement goedkeuren voor freefloating fiets- en brommerdeelsystemen.'

'In Gent werken we momenteel met een kleinschalig deelfietsensysteem, de zogenaamde Trapido’s, op onze Park & Rides. De markt van de deelfietsen evolueert echter heel snel.Het kader dat via het Fietsberaad wordt ontwikkeld moet ons in staat stellen duidelijke regels op te maken voor de bedrijven die dergelijke deelfietsen willen aanbieden op ons openbaar domein,' zegt Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit in Gent, 'deze regels moeten er voor zorgen dat de stad niet overspoeld wordt met fietsen die overal worden achtergelaten. We willen een beperkt aantal aanbieders maar vooral ook kwalitatieve en goed onderhouden fietsen.'

The New Drive, een Vlaams studiebureau, werkte samen met Fietsberaad Vlaanderen en de centrumsteden aan het kader. Het exporteerde die kennis ook naar de stad Amsterdam.

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid voor alle overheden in Vlaanderen. Het is ondergebracht bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt de dynamiek van overheden die hun fietsbeleid te versnellen.

Perscontacten

FIETSBERAAD VLAANDEREN

Wout Baert (programma manager Fietsberaad), 0478 29 26 34, wout.baert@fietsberaad.be

STAD ANTWERPEN - Koen Kennis, schepen mobiliteit

Barbara De Schepper (woordvoerder), 0476 25 50 75, barbara.deschepper@stad.antwerpen.be,

STAD GENT - Filip Watteeuw, schepen mobiliteit

Hannelore Bonami (woordvoerder), 0475 89 18 41, hannelore.bonami@stad.gent

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.