Skip to main content

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Persbericht   •   nov 22, 2018 07:00 CET


Alle burgers van de fusiegemeenten in 2019 naar het gemeentehuis roepen om hun elektronische identiteitskaart (EID) te laten aanpassen, veroorzaakt een pak overlast voor inwoners en gemeentebesturen. Het gaat naar schatting om 150.000 mensen in zeven fusiegemeenten. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon vraagt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een pragmatische oplossing. In deze digitale tijden is dit het minste wat we van de centrale overheden mogen verwachten.

Extra werklast

Op 1 januari 2019 gaan in Vlaanderen zeven fusiegemeenten van start. Die komen in de plaats van vijftien bestaande gemeenten. De betrokken besturen doen er alles aan om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, met minimale hinder voor hun inwoners. Ze zijn dan ook niet opgezet met het KB van eind oktober dat alle burgers van de fusiegemeenten verplicht om in de loop van 2019 langs te komen op het gemeentehuis om het adres op hun EID te laten aanpassen. Alleen voor inwoners van de 'oude' gemeenten Aalter en Deinze zou dat niet moeten, omdat de naam van de gemeente gelijk blijft. Het gaat in totaal om zo'n 150.000 mensen. Voorzichtige schattingen leren dat er per fusiegemeente ongeveer één voltijdse kracht gedurende één jaar nodig is om dit te verwerken. 'Elke vertraging doordat mensen bijvoorbeeld hun PIN- of PUK-code niet meer kennen, doet de werklast verder oplopen,' zegt  Luc Jolie, algemeen directeur-coördinator van Aalter-Knesselare waar de inwoners van Knesselare hun EID moeten laten aanpassen. 'Dit komt bovenop de zware opdracht om zo snel mogelijk twee of drie administraties in elkaar te schuiven en ervoor te zorgen dat de dienstverlening naar de burger even kwaliteitsvol blijft verlopen als voor de fusie,' voegt Jolie toe.

Lokale besturen betreuren ook het gebrek aan afstemming tussen de verschillende overheidsniveaus. 'De Vlaamse overheid doet heel wat inspanningen om gemeenten te overtuigen over een fusie na te denken. Het is dan bijzonder jammer dat een ander beleidsniveau het enthousiasme fnuikt,' stelt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG.

Pragmatische oplossing

De VVSG vraagt minister Jambon om het KB alsnog aan te passen, en de adreswijziging door te voeren wanneer de EID vervalt, toch moet worden vervangen bij verlies of diefstal, of als mensen omwille van andere redenen op het gemeentehuis moeten zijn. De gemeenten willen aan hun inwoners ook duidelijke informatie kunnen geven over de geldigheid van de EID zolang die niet is aangepast. Gaan mensen nog zonder probleem het vliegtuig kunnen nemen en naar het buitenland reizen? Zullen ze tax-on-web kunnen gebruiken? En wat is de sanctie als mensen niet langskomen? De VVSG rekent op een pragmatische oplossing voor dit probleem. In deze digitale tijden is dit het minste wat we van de centrale overheden mogen verwachten. 


Meer info: Nathalie Debast, VVSG-persverantwoordelijke, 0497/31.80.77  

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.