Skip to main content

Hulpverleningszones bundelen krachten voor een brandveilige samenleving

Persbericht   •   jul 04, 2017 16:07 CEST

Start Netwerk Brandweer in aanwezigheid van ministers Maggie De Block en Jan Jambon

Vanaf vandaag bundelen de 20 Vlaamse hulpverleningszones, samen met de VVSG, hun krachten in het Netwerk Brandweer. De recente terreuraanslagen en de brand van de Grenfell Tower hebben nogmaals aangetoond dat de brandweerdiensten klaar moeten staan om op een adequate manier te kunnen reageren op grote incidenten. Daarom richten de hulpverleningszones een netwerk op dat hen samenbrengt om op een structurele wijze samen te werken voor een brandveilige samenleving.

Het is de ambitie van het Netwerk Brandweer om uit te groeien tot hét referentiepunt voor de verschillende overheden in België inzake de hulpverleningszones en integrale brandzorg en -veiligheid. Hiervoor wil het Netwerk Brandweer samenwerken met alle overheden en partners om een efficiënte en toekomstgerichte brandweer uit te bouwen en de hulpverleningszones tot professionele organisaties te maken. De hulpverleningszones willen als collectief meer wegen op de besluitvorming en hun expertise ter beschikking stellen om binnen onze samenleving te streven naar meer brandveiligheid, aldus Kristof Hendrickx, voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester Arendonk en voorzitter Hulpverleningszone Taxandria: “Na twee jaar hervormen werd door de zonecommandanten een eerste evaluatie gemaakt. Daaruit kwam als voornaamste verbeterpunt een betere samenwerking tussen de zones, met de lokale besturen en met de verschillende politieke niveaus. Hieraan willen we nu tegemoet komen door de samenwerking in te bedden in een structuur.”

De parlementaire onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen van 22 maart heeft aangetoond dat een samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten cruciaal is. Daarom pleitte minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon vandaag niet alleen voor een sterke brandweerorganisatie maar ook voor een netwerk dat de hand uitsteekt naar de andere hulpdiensten: “Meer dan ooit is het bundelen van krachten over organisaties en verantwoordelijkheden heen aan de orde om de uitdagingen professioneel aan te gaan. Rampen als de recente brand in het Londense appartementsgebouw Grenfell Tower tonen de belangrijke coördinerende rol van de brandweer bij brandbestrijding én brandpreventie en de nood aan interzonale samenwerking. Ook de terreurdreiging en de recente aanslagen duiden op de behoefte van een professionele samenwerking tussen hulpverleningszones, burgemeesters, provinciegouverneurs en de ministers van de verschillende regeringen.” De brandweerdiensten hebben immers heel wat functies binnen de rampenbestrijding. Zij staan niet alleen in voor de brandbestrijding maar staan ook in voor de coördinatie van de hulpdiensten ter plaatse én de evacuatie van de slachtoffers.

Meer dan 60% van de ziekenwagens wordt bemenst door de brandweerdiensten. Dit geeft hun een cruciale rol in de zogenaamde dringende geneeskundige hulpverlening. Maar een hervorming van deze dienst dringt zich op, zegt voorzitter Kristof Hendrickx: “De wetgeving dateert nog van 1964. De noden op het terrein zijn ondertussen volledig anders. We hebben een duidelijke normering nodig voor de ziekenwagens en een veel betere financiering.” Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, is het hier volmondig mee eens: “We werken volop aan een nieuw wetgevend kader voor de ziekenwagendiensten met een duidelijk dekkingsplan. Door dit plan verbetert de zorg voor de patiënten die ook een transparante, eenvoudiger factuur krijgen. Voor de ziekenwagendiensten zelf voorziet het dekkingsplan extra financiële middelen zodat hun opdracht leefbaarder wordt. Voldoet een ziekenwagendienst aan de nieuwe normen dan zullen zij hun toelage zien verdrievoudigen.” Het Netwerk Brandweer zal hier optreden als haar gesprekspartner om van deze hervorming een succes te maken.

Dagelijks werken meer dan 18.000 brandweervrouwen en -mannen, beroeps en vrijwilligers, voor de veiligheid van de burger. “De brandweer staat permanent beschikbaar voor haar burgers met een groot engagement en professionaliteit. Dit bewijst elke dag opnieuw dat ze het vertrouwen van de bevolking waard is. Het Netwerk Brandweer zal de hulpverleningszones onder andere ondersteunen in hun verdere groei naar performante organisaties,” besluit Kristof Hendrickx.

De oprichting van een netwerkorganisatie met de 20 Vlaamse hulpverleningszones, de Raad van Zonecommandanten en de VVSG is nog maar een eerste stap. Binnenkort zullen ook de Brandweervereniging Vlaanderen, de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers en de gouverneurs uitgenodigd worden om ook een rol te spelen binnen dit Netwerk en samen de brandweer van de toekomst uit te bouwen. Zo blijft de brandweer ook in de toekomst de vertrouwenspartner voor de veiligheid van de burger.

Meer info voor de pers

Netwerk Brandweer: Kristof Hendrickx (voorzitter Netwerk Brandweer, burgemeester Arendonk en Voorzitter Hulpverleningszone Taxandria), 0486/64 09 11
VVSG: Mieck Vos (algemeen directeur VVSG), 0474/84 32 43
VVSG: Kris Versaen (VVSG-afdeling Hulpverleningszones) kris.versaen@vvsg.be of 0475/87 37 30

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.