Skip to main content

Høringssvar: Ny udviklingspolitisk strategi og religion

Nyhed   •   Jul 11, 2016 11:30 CEST


Vi hilser udspillet til en ny udviklingspolitisk strategi velkommen, herunder at der fastholdes et stærkt fokus på værdier såsom menneskerettigheder. Det undrer os dog, at religion – bortset fra en henvisning til diskrimination på s. 10 – er helt fraværende i strategien, herunder sammenhængen mellem religion og udvikling, retten til frihed i forhold til tro og tanke, og religionens rolle i forhold til ekstremisme og konflikter. 

Vi foreslår derfor at følgende tilføjes i strategien:

”Religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i det globale syd. Danmark anerkender den store rolle, som religion, religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udvikling, og de deraf følgende muligheder, der ligger i samarbejdet med trosbaserede organisationer og religiøse fællesskaber i udviklingsarbejdet i det globale syd”.


Lad os begrunde denne tilføjelse nærmere:

  • I udkastet til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi er værdier fremhævet som fundament for det danske samfund (afsnit 3, s. 1) og bragt i spil som en ressource i dansk bistandssamarbejde. Men ligesom værdier er vigtige for, hvem vi er, og hvad vi gør i Danmark, så er værdier naturligvis også vigtige for, hvem man er, og hvad man gør i udviklingslandene. Og her spiller religiøse værdier en større rolle, end de gør i Danmark.
  • Undersøgelser viser, at 80% af befolkningerne i udviklingslandene betegner sig selv som religiøse, og tro spiller en vigtig rolle i deres hverdag. Religion former derfor de værdier og holdninger, som mennesker her navigerer ud fra. Det er derfor relevant at en ny strategi forholder sig til religion.
  • Ca. 85 % af afrikanerne mener, at religiøse ledere har en positiv indflydelse i lokalsamfundene. Endvidere er tilliden til religiøse ledere i mange udviklingslande meget højere end tilliden til politikere, hvilket en undersøgelse fra Verdensbanken har redegjort for(1).
  • Som det nævnes i udkastet, påvirker fjerne begivenheder og kriser os. Herunder nævnes bl.a. udfordringerne med flygtninge, migration og radikalisering. Vi er enige i denne betragtning såvel som i udkastets prioriteringen af at fremme menneskerettigheder, demokrati, bedre livsmuligheder og ligestilling. Netop i forhold til at fremme værdier og muligheder spiller religion en fundamental rolle.
  • Der er statistisk og historisk evidens for, at religion kan påvirke den måde, hvorpå almindelige mennesker organiserer sig, sikre bedre uddannelse, bedre sundhed og løse konflikter uden vold(2).
  • En hovedkonklusionen i den internationale debat om religion og udvikling er, at det er afgørende at inddrage den religiøse dimension i såvel politiske beslutninger som i lokale udviklingsprocesser. Det er den saglige grund til det udbredte partnerskab med trosbaserede organisationer i udviklingsarbejdet, som IMR påviser i en endnu ikke offentliggjort rapport (vedlagt dette høringssvar). Det seneste eksempel på denne erkendelse er det mellemstatslige samarbejde med trosbaserede organisationer omkring forandring, som det tyske udviklingsministerium BMZ har taget initiativ til i år(3).
  • Vi mener derfor, at dansk udviklingspolitisk strategi kan styrkes afgørende ved at medtænke den internationale forståelse af, at religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk forandring i det globale syd. Således bør partnerskab med trosbaserede organisationer nævnes i strategien under Danmarks prioritering af mål17.

Afsendere: Styregruppen for netværket for Religion & Udvikling (ADRA, Danmission, Dansk Missionsråd, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Folkekirkens Nødhjælp) såvel som Caritas.


1 http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVDIALOGUE/Resources/Development_Faith.pdf
2 http://www.hillcountryinstitute.org/wp-content/uploads/missionaryrootsofliberaldemocracy.pdf
3 https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier363_02_2016.pdf

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.