Skip to main content

Ny dansk udviklingsstrategi

Nyhed   •   Maj 25, 2016 11:50 CEST

Regeringen er netop nu ved at færdiggøre Danmarks nye udviklingspolitiske strategi. ADRA mener, at der er behov for en strategi, der styrker demokrati og menneskerettigheder, bevarer et fortsat fokus også på det langsigtede udviklingsarbejde i balance med humanitære indsatser og som anerkender religionens betydning for udvikling - og understreger, at værdier er vigtige for dansk udviklingsarbejde.

ANERKEND RELIGIONENS BETYDNING FOR UDVIKLING
80% af verdens befolkning definerer sig selv som religiøse, og i de fleste udviklingslande er tallet endnu højere. Religiøse aktører spiller ofte en central rolle – både som fremmende og i nogle tilfælde hæmmende for udviklingsprocesser. Særligt i forbindelse med fredsprocesser er religion af afgørende betydning. Som trosbaseret nødhjælps- og udviklingsorganisation er vi naturligvis optagede af religionens betydning for udvikling og krisehåndtering, hvorfor det er centralt, at denne anerkendes i den nye strategi.

GIV VÆRDIBASERET BISTAND
ADRA bygger på kristne værdier om næstekærlighed og ethvert menneskes unikke værdi. Vi mener, at det er af stor betydning, at dansk bistand ikke kun prioriteres ud fra, hvor Danmark har en national interesse. Værdier som demokrati og menneskerettigheder samt menneskers ret til et værdigt liv er i vores optik rigelige argumenter for at give udviklingsbistand.

Værdier og interesser er ikke nødvendigvis modsætninger, og de kan fint spille sammen fx i nye partnerskaber. Vi ser med bekymring på, om dansk bistand alene bæres af danske interesser.

STYRK DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER
Danmark har altid været en stærk forkæmper for demokrati. Gennem den danske forenings- og højskoletradition har vi udviklet et stærkt civilsamfund i Danmark, som understøtter demokratiske processer. Netop gennem samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer og partnere i det globale Syd bidrager vi til at styrke demokratiet i andre lande.

Menneskerettigheder er en grundsten i demokratiske samfund, og her er Danmark også kendt som et foregangsland. Den danske bistand – og i særdeleshed civilsamfundsbistanden – bygger på en menneskerettighedsbaseret tilgang. Menneskerettigheder rummer mange danske kerneværdier som fx uddannelse, sundhed og ligestilling. Vi håber og tror på, at en menneskerettighedsbaseret tilgang fortsat vil være central i den nye strategi for dansk bistand.

STØT DE LANGE, SEJE TRÆK
Demokratisk udvikling og styrkelse af menneskerettigheder som fx adgang til sundhed, uddannelse og medbestemmelse for alle kræver langvarige indsatser og tålmodighed. ADRA arbejder både med den langsigtede udvikling af civilsamfund og med humanitære indsatser, og der er desværre brug for begge dele. Men vi vil på det kraftigste advare imod at tage penge fra udviklingsbistanden til at dække de humanitære behov i nærområderne og vi opfordrer til en fortsat sund balance mellem finansieringen til de to typer indsatser. Der er i høj grad brug for de lange, seje træk for at opbygge stabile samfund, som folk ikke er nødsaget til at flygte fra. En kortsigtet strategi får ingen gavn af – heller ikke Danmark.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.