Skip to main content

Skælskør Biobrændsel lukker d. 2. februar 2018

Pressemeddelelse   •   Jan 25, 2018 16:19 CET

Skælskør Biobrændsel lukker fra og med d. 1. februar 2018

Fra og med d. 2. februar 2018 kl. 11.00 lukker Skælskør Biobrændsel på Industrivej 55, 4230 Skælskør. Have- og parkaffald omdirigeres derefter til Næstved Biobrændsel, Ved Fjorden 17, 4700 Næstved.

Hvorfor lukker Skælskør Biobrændsel?
AffaldPlus har valgt at lukke Skælskør Biobrændsel af flere grunde. En af grundene er blandt andet, at siden Skælskør Biobrændsel blev anlagt i starten af 1990’erne har Skælskør udviklet sig. Skælskør Biobrændsel har fået mange naboer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Samtidig er kompostering som proces ophørt. I dag bruges haveaffaldet som brændsel, da det mindsker brugen af fossile brændstoffer.

Nyt forbehandlingsanlæg opføres i forbindelse med Næstved Affaldsenergi
I 2018 (2019 for Faxe Kommunes vedkommende) begynder kommunerne at indsamle madaffald ved husstanden. Madaffaldet køres til AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg.

Her vil madaffaldet blive most til en grød (kaldet ”pulp”). Pulpen afsættes til biogasanlæg, der fremstiller el og varme ud af gassen. Den rest, der bliver tilbage efter bioforgasningen, afsættes som gødning og jordforbedringsmiddel til landbruget.

Forbehandlingsanlægget, der er beliggende ved Næstved Affaldsenergi, er klar til start primo 2018.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte teamleder for miljøanlæg, biobrændsel og indvejning Morten Larsen på tlf.: 2010 4841 eller mail: mla@affaldplus.dk

AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.

Vi skal sikre et rent miljø på affaldsområdet, og vores opgave er at modtage og behandle affaldet fra områdets 300.000 borgere og 30.000 virksomheder.

Affald er i dag en vigtig og værdifuld ressource, og vi arbejder for, at den udnyttes bedst muligt.

I AffaldPlus glæder vi os over at arbejde for områdets borgere og virksomheder i tæt samarbejde med kommunerne.