Skip to main content

​GTS-institut med i offentligt digitaliseringssamarbejde

Pressemeddelelse   •   Jan 13, 2017 12:08 CET

Alexandra Instituttet er den seneste i rækken af leverandører, der er gået med i OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab. Det er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der har til formål at skabe og dele relevante digitale løsninger til gavn for borgerne samt at opretholde ejerskabet til den kildekode, content og dokumentation, som fællesskabet får udviklet. Desuden arbejder fællesskabet på at fremme Open Content og Open Source-baserede løsninger.

OS2 er startet af fem kommuner for fire år siden, og i dag er halvdelen af landets kommuner med. Samarbejdet har til dato været medspiller i udviklingen af 12 it-systemer. OS2 er kendetegnet ved, at de ikke bestiller systemer, men at de hjælper med governance omkring it-udvikling. Eksempelvis har Syddjurs og Favrskov kommuner fået udviklet en web- og app-baseret løsning til indberetning af kørsel. Løsningen er så videreudviklet af Skanderborg Kommune. Og Aarhus Kommune har fået udviklet infoskærme hos en privat leverandør, som også kan bruges af andre kommuner.

Den form for styring af it-udvikling er vigtig, fordi det er med til at sikre, at videreudvikling af nye moduler også kan bruges af andre kommuner eller myndigheder. Netop her passer Alexandra Instituttet rigtig godt ind, fordi instituttet har lang erfaring med governance og styring af arkitektur, forklarer Rasmus Vedel, Business Development Manager hos Alexandra Instituttet.

“Samarbejdet giver rigtig god mening, og det vil vi selvfølgelig gerne være en del af. Både fordi vi er vant til at samarbejde med offentlige institutioner, men også fordi vi er en forskningsbaseret virksomhed, der har en uvildig tilgang til projekterne. Vi er en non-profit virksomhed, der er vant til at arbejde med og udvikle Open Source-baserede løsninger. Set i OS2-sammenhæng betyder det, medlemmerne får en kompetent medspiller.”

Byder ind med full scale palette

Som leverandør hjælper Alexandra Instituttet med at udnytte potentialet i smart cities, industry 4.0, big data, velfærdsteknologi og Internet of Things. Instituttet varetager desuden gerne hele forløbet fra afdækning til konceptudvikling, design, teknisk prototype, implementering og evaluering.

“Vi har lavet projekter inden for en bred vifte af emner og kan tilbyde rådgivning og udvikling af produkter og services baseret på den nyeste forskning. Det gælder lige fra mobile løsninger, brugerdreven innovation til interaktionsdesign, positionering og sikkerhed. Vi kan i stor udstrækning byde ind på mange af de it-områder, som OS2 arbejder med. Vi er dermed et rigtig godt sted at starte, fordi man typisk får 80-100 procent af sin opgave løst med hos én leverandør. På den måde slipper medlemmerne for besværlig koordinering mellem forskellige leverandører,” forklarer Rasmus Vedel.

Alexandra Instituttet har været med i udviklingen af flere Open Source-baserede løsninger. Et par enkelte eksempler omfatter fx:

  • 4SDC, der er et telemedicin/-sundhedsmodul til kommunikation med måleapparater (Region Hovedstaden og Region Syd).
  • OpenTele fødereret klinikker-login, der er en løsning, der integrerer OpenTele login med regionens generelle løsning (Region Hovedstaden).
  • OpenTele 3 Proof of Concept - der er et projekt, der leverer prototype-version af OpenTele 3, der kan anvendes af firmaer til at eksperimentere med OpenTele 3 (Region Midt).

100 specialister samlet under ét tag

Alexandra Instituttet er en almennyttig virksomhed, der arbejder med forskningsbaseret it-innovation. Sammen med offentlige og private virksomheder udvikler vi avancerede og innovative it-løsninger, der skaber vækst, effektive og sikre løsninger, samt nyskabende brugsoplevelser. Digitalisering er et væsentligt redskab til at opnå vækst og velfærd i samfundet. Med vores viden om software, interaktionsteknologi, mobile platforme, udviklingsmetoder, UX og samspillet mellem bruger, teknologi og forretning hjælper vi offentlige og private virksomheder med at udvikle innovative, it-baserede produkter og services – og med at opnå nye forretningsmæssige gevinster. Det giver vores samarbejdspartnere flere års forspring i forhold til deres konkurrenter.

Alexandra Instituttet har ca. 100 medarbejdere med forskellige baggrunde, der spænder over dataloger, arkitekter, antropologer, ingeniører, designere, forretningsudviklere mv. Vores tværfaglighed er en styrke, som vi udnytter til at skabe innovative løsninger for vores kunder og samarbejdspartnere baseret på en dyb forståelse af den brugsmæssige og forretningsmæssige kontekst. Vi er en del af det danske innovationssystem og er et af Danmarks otte GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service). Det betyder, at vi er godkendt af uddannelses- og forskningsministeren som et institut, der kan omsætte forskning til værdi.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy