Skip to main content

​12 erhvervsledere og forskningsledere i spidsen for millionprojekt

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2016 13:39 CET

Per Falholt er valgt til formand for projektkomiteen bag ATV’s ambitiøse satsning inden for Science & Engineering.

Danmark har store muligheder for at blive en af verdens førende vækstregioner, hvis vi kan møde og være en del af den stadigt hastigere teknologiudvikling. Beslutningstagere i det politiske system, i virksomhederne og på universiteterne har brug for viden om, hvordan vi kan positionere os på fremtidens teknologidagsorden. Derfor iværksætter ATV nu et ambitiøst projekt, som i de næste fem år skal sætte en Science & Engineering-dagsorden.

Projektet har et samlet budget på 30 millioner kroner, der er bevilget af fem af Danmarks førende fonde samt syv universiteter. Projektet skal levere analyser, sætte dagsordenen, mobilisere beslutningstagere og igangsætte nye, konkrete initiativer inden for Science & Engineering.

Projektet ledes af en komité, der er nedsat af ATV’s præsidium (bestyrelse). Komiteen er sammensat af erhvervsledere og forskningsledere med høj faglighed og bred erfaring:

 • Bestyrelsesformand Per Falholt, DTU/ konsulent, Novozymes (formand for komiteen)
 • Senior Vice President Helle Vang Andersen, COWI
 • Professor Lars Arge, AU
 • Professor Susana Borras, CBS
 • Group Vice President Lars Enevoldsen, Grundfos
 • Senior Partner Janos Flösser, Promentum Capital A/S
 • CEO Carsten Orth Gaarn-Larsen, CLEAN
 • CEO Susanne Juhl, HMN Naturgas
 • Professor Andreas Kjær, Rigshospitalet/KU
 • Dekan, professor Eskild Holm Nielsen, AAU
 • Director of Public Affairs Lars L. Nielsen, Primetime Kommunikation
 • Underdirektør Charlotte Rønhof, DI

Fra viden til arbejdspladser
”Det er kun i verdens førende Science & Engineering-regioner, at det kan lade sig gøre at opbygge stærke økosystemer af viden – det viser erfaringerne fra Novozymes. Med projektet vil vi give danskerne chancen for at blive en del af en sådan stærk region med de muligheder for vækst og arbejdspladser, der følger af det,” siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

”Det kræver ikke bare fakta og analyser men også, at der arbejdes med mind-settet hos beslutningstagere og borgere. Så det er en stor, men også spændende og vigtig opgave, vi har taget på os,” siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité og uddyber:

”De unge ejer fremtiden, og min erfaring er, at de unge ”stemmer med fødderne”, når de vælger, hvor de lægger deres indsats. At nå de unge vil være et gennemgående fokus i hele projektet. I Danmark skal vi satse på vores unge.”

Langsigtet vision med konkrete leverancer

Science og Engineering handler om teknologiudvikling og om at skabe kreative løsninger ud fra nye teknologier. Digitaliseringen giver for eksempel mange nye muligheder, hvis virksomhederne formår at indarbejde det digitale aspekt i deres forretningsmodeller.

”Projektet er et vigtigt skridt i virkeliggørelsen af ATV’s vision om, at Danmark skal være en af verdens fem førende Science & Engineering-regioner,” siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, præsident for ATV.

”Visionen siger også, at det skal være til gavn for fremtidige generationer. Derfor er det nu – på vores vagt – at initiativerne skal sættes i gang,” fastslår han.

Carsten Orth Gaarn-Larsen hæfter sig ved den massive opbakning fra de fonde og universiteter, som ATV har søgt om finansiering af projektet, hvor syv af landets universiteter samt fem store fonde har bevilget midler til projektets gennemførelse.

”Det fortæller mig, at vi har ramt rigtigt i forhold til en vigtig dagsorden for virksomheder, vidensinstitutioner og samfundet generelt. Vi er stolte, ja nærmest lidt overvældede, over den store interesse for at bakke op om Science & Engineering-projektet,” siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, præsident for ATV.

En unik mulighed for Danmark
Teknologiudviklingen betyder store omvæltninger i samfundet. Mange job er allerede forsvundet fra Danmark, og endnu flere vil forsvinde inden for de næste 20 år – men danske erhvervsledere er ikke parate til de nye udfordringer. Samtidig giver de nye teknologier Danmark en unik chance for at relancere os selv som videns- og teknologibaseret produktionssamfund.

ATV vil med projektet plante et Science & Engineering-mindset på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne – i virksomhederne og i vidensinstitutionerne. Samtidig vil Akademiet sætte Science & Engineering på den politiske dagsorden gennem dialog med beslutningstagere – politikere, embedsmænd og organisationsfolk.

Analyser skal føre til konkrete initiativer
Første skridt er at tilvejebringe viden og fakta, og derfor vil ATV som led i projektet udarbejde analyser, som løbende bliver publiceret. En hjørnesten i analyserne bliver at betragte Danmark som en region – og sammenligne os med andre sammenlignelige regioner, eksempelvis Bay Area i Californien, Boston/ Massachusetts, Singapore eller München/Bayern.

Den anden halvdel af projektet består af konkrete initiativer, hvor ATV vil agere ”fødselshjælper” ud fra de behov, som analyserne peger på.

Økonomiske bidragydere
Projektet er støttet økonomisk af:

 • COWIfonden
 • Lundbeckfonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Rambøll Fonden
 • VILLUM Fonden
 • CBS – Copenhagen Business School
 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet
 • KU – Københavns Universitet
 • RUC – Roskilde Universitet
 • SDU – Syddansk Universitet
 • AAU – Aalborg Universitet
 • AU – Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger
Per Falholt, formand for ATV’s S&E-komité, telefon 24 42 11 72
Carsten Orth Gaarn-Larsen, præsident for ATV, telefon 23 23 00 00
Lia Leffland, akademidirektør, ATV, telefon 41 17 59 59

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Vedhæftede filer

Word-dokument