Skip to main content

​ATV: Drop grønthøster-besparelser

Pressemeddelelse   •   Aug 31, 2015 13:31 CEST

Der mangler ingeniører og faglærte ude på arbejdspladserne. Derfor er det forkert at spare to procent på alle uddannelser, siger ATV's direktør Lia Leffland.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) finder det forkert, at et stort antal uddannelsesinstitutioner ser ud til at blive pålagt besparelser på fremtidens uddannelser. Regeringens forslag om beskæring af to procent af budgetterne hvert år i de kommende fire år harmonerer meget dårligt med, at en veluddannet befolkning er virksomhedernes vigtigste ressource i Danmark, mener ATV.

”Vi hører fra vores medlemmer ude på arbejdspladserne, at der er mangel på blandt andet ingeniører og faglærte på de tekniske områder. Derfor giver det ikke mening at udsætte disse og andre erhvervsrettede uddannelser for sparekravene. Man bør således undtage de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser fra to procents-sparekravet, fordi disse områder er af vital betydning for Danmark som højteknologisk samfund med virksomheder, der kan konkurrere globalt.,” siger Lia Leffland, direktør for ATV.

”Det er i den sammenhæng glædeligt, at regeringen ikke har planer om at spare på budgettet til forskningen”, tilføjer Lia Leffland, direktør for ATV.

”Det er naturligvis relevant at stille krav om effektiv drift også på uddannelsesområdet. Men i stedet for at kræve to procents besparelser over det hele, bør man i stedet undersøge, hvor der kan være et potentiale for besparelser. Regeringen bør anerkende, at uddannelsesinstitutionerne de seneste år har løftet en kæmpe samfundsopgave med at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Det er en positiv udvikling, og fra politisk side bør man være opmærksom på, at det ikke er gratis at lade optaget stige år for år,” siger Lia Leffland, direktør for ATV.

ATV opfordrer endvidere regeringen til at genoverveje den del af spareforslaget, der vil ramme de ungdomsuddannelser, som udgør fødekæden til de videregående uddannelser inden for disse områder.

Yderligere oplysninger
Akademidirektør Lia Leffland, ATV, telefon 41 17 59 59

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Vedhæftede filer

Word-dokument