Skip to main content

DI, Dansk Metal, IDA og ATV: Teknologipagten er stærkt tiltrængt

Pressemeddelelse   •   Jan 25, 2018 11:50 CET

Teknologipagten er godt nyt for Danmarks muligheder for at blive en stærk Science & Engineering-region, siger ATV's præsident Jukka Pertola. DI, Dansk Metal, IDA og ATV er gået sammen om at foreslå pagten, som nu bliver en realitet.

Den teknologiske udvikling går så stærkt, at uddannelserne har svært ved at følge med. Derfor er det stærkt tiltrængt med en teknologipagt, som regeringen har præsenteret i dag. Pagten vil sikre, at virksomhederne får adgang til medarbejdere med de rette tekni-ske kvalifikationer, mener DI, Dansk Metal, IDA og ATV.

Vi er i en tid, hvor ny teknologi og naturfaglig viden får større og større betydning for hver enkelt borger hver eneste dag. Men vi har forsømt at uddanne den arbejdskraft, som skal bringe Danmark i førersædet for fremtidens teknologiske løsninger. Der er især mangel på faglærte med teknisk baggrund, ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-specialister. Det skal teknologipagten lave om på.

- Det er et stort bidrag, som regeringen nu giver ved at sætte sig i spidsen for det, som er Danmarks allerstørste udfordring: At skaffe tilstrækkelig med kvalificere-de medarbejdere. Vi er i DI klar til at mobilisere og hjælpe vores medlemmer med at få elever ud på virksomhederne, så de kan opleve, at fysik, matematik og teknologi er både sjovt og vigtigt i dagligdagen, siger adm. direktør i DI Karsten Dybvad.

Udfordringen med at tilvejebringe tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft findes på både erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser, men hvor tidligere indsat-ser har fokuseret på et enkelt uddannelsesniveau, skal teknologipagten favne hele ud-dannelsessystemet – herunder i høj grad de tekniske uddannelser.

- I industrien bliver manglen på industriteknikere, smede, automatikteknikere og ingeniører stor de kommende år. Den udfordring skal vi håndtere ved at vække de unges interesse for de spændende job- og fremtidsmuligheder, som man får på hånden, hvis man tager en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Der-for glæder det mig meget, at vores idé om teknologipagten nu bliver en realitet, siger formand for Dansk Metal Claus Jensen.

Tidligere indsatser har ikke slået til. Derfor skrev DI, Dansk Metal, IDA og ATV i foråret 2016 til statsministeren med en opfordring om at skabe en teknologipagt.

- En teknologipagt er politisk nytænkning, hvor stærke kræfter med regeringen for bordenden i fællesskab kan opnå strategiske mål. Hver bidrager med sine styrker i et forpligtende samarbejde, hvor de bedste ideer skaleres og de mindst effekt-fulde omdirigeres. Ad den vej kan vi nå målet om at inspirere flere unge til de tekniske fag og dermed sikre vækstlaget for nye teknologiske løsninger. På sigt kan en teknologipagt også bidrage til andre politiske områder som for eksempel efteruddannelse og den nødvendige satsning på teknisk forskning, siger Thomas Damkjær Petersen.

Hvis Danmark skal vedblive med at være et produktionsland, er der brug for at politike-re, virksomheder og organisationer tager ansvar for at ændre udviklingen i uddannel-serne. Virksomhederne kan ikke klare sig med import af udenlandsk arbejdskraft, da en række andre lande er i nøjagtig den samme situation.

- Holland stod for år tilbage i samme situation og ved en fælles indsats mellem re-gering, organisationer, virksomheder, skoler og universiteter er det lykkedes for dem at ændre billedet. Nu prøver vi den hollandske model, og det er godt nyt for Danmarks muligheder for at blive en førende Science og Engineering region, si-ger præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber Jukka Pertola.

Yderligere oplysninger
DI: Pressekoordinator Claus Kaae-Nielsen clkn@di.dk eller 2332 6829

Dansk Metal: Pressechef Jens Dissing Munk jedm@danskmetal.dk eller 3017 8874

IDA: Afdelingschef Søren Lauridsen sla@ida.dk eller 3063 7723

ATV: Kommunikationschef Jakob Werner jw@atv.dk eller 5185 4250

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Vedhæftede filer

Word-dokument