Skip to main content

Millionindsprøjtning til teknologisk tænketank

Pressemeddelelse   •   Jun 25, 2019 05:30 CEST

"Med vores støtte kan ATV styrke hele forsknings- og innovationsøkosystemet og sætte forskningen i spil i samfundet,” siger Lars Hansen, direktør for Villum Fonden.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Villum Fonden. Pengene skal bruges til at styrke ATV’s arbejde med at udvikle Danmark til en af verdens stærkeste videnregioner.

Villum Fonden har netop bevilliget 2 millioner kroner årligt i 5 år til Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, der er Danmarks største teknologiske tænketank.

Pengene skal bruges til projektet ”ATV 2.0”, der skal styrke Danmarks videns-økosystem og internationale position inden for science & engineering - det råstof, som Danmark, ifølge ATV, skal leve af i fremtiden.

Projektet skal bl.a. bringe viden og ideer fra ATV’s omfangsrige bagland af teknologiledere i spil i den offentlige debat og sikre, at de teknologiske muligheder udfoldes til gavn for samfund, erhvervsliv og borgere. ”Bevillingen fra Villum Fonden vil gøre det muligt at føre ideerne ud i livet – og dermed styrke Danmark som en science & engineering-region,” siger direktør i ATV, Lia Leffland.

Villum Fondens støtte vil sikre en flerårig indsats, der skal styrke ATV som et neutralt mødested for beslutningstagere fra Danmarks teknologimiljøer og det politiske system. ”Det er to verdener, som ofte tænker forskelligt og taler forskellige sprog. Med ATV som moderator kan der skabes en dialog, der vil styrke det danske videns-økosystem,” siger Lia Leffland.

Fra Villum Fonden siger direktør Lars Hansen om tildelingen af den økonomiske støtte: ”Villum Fonden har som erklæret ambition at støtte fremragende teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optagede af. Med vores støtte kan ATV styrke hele forsknings- og innovationsøkosystemet og sætte forskningen i spil i samfundet.”

Trebenet taburet

Den grundlæggende filosofi bag ATV 2.0-projektet er at gennemføre aktiviteter, der bidrager til konkret samfundsnytte.

Projektet hviler på tre ben:

1. Et årligt ATV 2.0 initiativ

2. Tech Talks og Teknologisk Topmøde

3. Internationalisering

ATV vil årligt gennemføre et større ATV 2.0 initiativ, der skal bidrage til at omsætte forskning til værdi. Det kunne være en roadmap for fremtidens produktion i Danmark, et bud på Danmarks fremtidige energisystem eller en analyse af FN’s verdensmål i en digital tidsalder.

For at sprede viden og resultater fra det årlige initiativ, men også fra øvrige projekter og initiativer i ATV og sikre gennemslagskraft i den offentlige debat, skal ATV afholde minimum seks såkaldte Tech Talks. Tech Talks bygges normalt op omkring oplæg fra førende forskere fra universiteter og forskningsbaserede virksomheder.

Bevillingen skal ligeledes bruges til at styrke ATV’s Teknologiske Topmøde, der hvert år sætter fokus på aktuelle temaer og problemstillinger ift. den teknologiske omstilling som Danmark og verden står overfor. Endelig skal bevillingen bruges til at styrke ATV’s internationalisering, samarbejde med udenlandske aktører og bidrag til rådgivning af EU-kommissionen.

Yderligere information, kommentarer og pressekontakt:

ATV

Lia Leffland, direktør

Tlf: +45 4117 5959, E-mail: ll@atv.dk

Bjarke Wiegand, chefkonsulent for kommunikation

Tlf: +45 3164 1105, E-mail: bw@atv.dk

Villum Fonden

Signe Krabek, Kommunikationsrådgiver

Tlf: +45 2049 6869, E-mail: sk@veluxfoundations.dk

Om ATV

ATV er Danmarks største medlemsdrevne, teknologiske tænketank. Akademiets 800 medlemmer er kendetegnet ved at kombinere høj faglighed med samfundsmæssigt udsyn, og de udgør Danmarks stærkeste netværk af teknologiledere. Halvdelen er ansat i virksomheder, halvdelen i vidensinstitutioner. 80 procent af medlemmerne har ledelsesansvar. ATV er drevet af en ambition om at udvikle Danmark til en af verdens fem førende Science & Engineering-regioner ved at motivere excellente forskere til at sætte deres viden i spil i forhold til et bredere samfundsperspektiv.

www.atv.dk

Om Villum Fonden

Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2018 uddelte Villum Fonden 625 millioner kr. Villum Fonden er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. Velux A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Villum Fonden er hovedaktionær i VKR Gruppen.

www.veluxfoundations.dk

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument