Skip to main content

BEDRE PSYKIATRI ind i kampen for syge børn og unge i Esbjerg

Nyhed   •   Jan 29, 2016 10:53 CET

Børne- og Ungdomspsykiatrisk dag- og døgnafsnit i Esbjerg er truet af lukning, efter at Region Syddanmark har lagt et sparekatalog frem. BEDRE PSYKIATRI er på barrikaderne, for at forhindre lukningen, der har store menneskelige konsekvenser for både de syge børn og deres forældre:

”Vi synes, det er en forkert beslutning, at lade ”sparepilen” pege på børne- og ungepsykiatrien i Esbjerg. For det første, fordi det slet og ret ikke er i orden, at udsatte børn med alvorlige sygdomme og deres familier, skal stå på skud. Men også fordi Christiansborgs politikere har vedtaget en handlingsplan med 2.2 milliarder korner, som over de næste år kommer ud til regionerne, så psykiatrien kan få et historisk løft – tiden er ikke til afvikling, besparelser og gambling med patienternes ve og vel”, lyder det fra Birgit Elgaard.
Hun peger på, at familierne med psykisk syge børn betaler en høj pris, hvis regionen beslutter at dreje nøglen om på afdelingerne i Esbjerg.

”Når man har et psykisk sygt barn, der er så sygt, at det skal indlægges, så er det noget, der belaster hele familien. Udover at man er ramt af sorg og bekymring, så har man som forældre ofte et stort behov for at hjælpe, støtte og være til stede i behandlingen. Det er vigtigt både for barnet og familien – men sådan set også for at behandlingen skal gå godt. Lukker man afdelingen, og flytter børnene til Odense og Aabenraa, så bliver det lige pludselig en lang rejse, bare at give sit barn et knus,” forklarer Birgit Elgaard.

Den følelse kender Jimmy Jensen, der er far til Alice, godt. Hans datter har ad flere omgange været indlagt på døgnafsnittet i Esbjerg.

”Vi ville ikke kunne få hende hjem i det omfang, vi kan nu, hvis hun var indlagt i Aabenraa. Samtidig ville de få venner hun har tilbage, være endnu sværere at holde fast på. Det er altafgørende at vi har hende, og det professionelle personale tæt på. Det gælder også for hendes søskende, så de har mulighed for at besøge hende,” siger Jimmy Jensen.

Isterninger og sanseterapi

Region Syddanmark har i sparekataloget erklæret, at de vil omprioritere i psykiatrien, for at skabe ressourcer til, at halvere brugen af tvang inden 2018. Det formål er godt og rigtigt, lyder det fra Birgit Elgaard, men det skal ikke ske på bekostning af de syge børn.

Hun påpeger desuden, at det er absurd, at pilen peger på børne- og ungepsykiatrien i Esbjerg, når formålet er at mindske tvang.

”Alle der har fulgt med i afdelingens resultater, når det netop handler om tvang, ved, at man lige præcis her, har formået at gøre det, som er så svært andre steder – nemlig at få bælterne ud af børnepsykiatrien. Her har personalet fundet andre metoder end remme og bælter. De har tænkt ud af boksen, med isterninge-terapi og sanseterapi. Det skal vi anerkende – ikke lukke ned,” siger Birgit Elgaard.

Ronnie Sydbøge, der er socialpædagog i Børne- og Ungepsykiatrien i Esbjerg, ærgrer sig også, over at afdelingen er kommet i politikernes skudlinje.

”Det kan jo undre, hvis man så vælger at lukke den afdeling, som har haft allermindst tvang. Den kultur vi har skabt på afdelingen som et fundament, for at nedbringe tvang, den vil jo gå tabt, når man får spredt personalegruppen, hvis vi lukker,” siger han, og påpeger, at det bliver vanskeligt, at blive ved med at inddrage familierne og de syge børns netværk, i lige så høj grad som i dag.

”Det vanskelligøres jo, hvis pårørende skal køre halvanden time begge veje, bare for at kunne give deres barn et knus og holde dem i hånden,” forklarer Ronnie Sydbøge.

Det er først d. 25. april, at politikerne tager endelige stilling til, om afdelingen skal lukkes. I sidste uge havde en række ildsjæle og personalet arrangeret et fakkeloptog, der gik i gennem Esbjergs gader, for at gøre opmærksom på, at afdelingen skal bevares. BEDRE PSYKIATRI var også repræsenteret, og der blev læst en støtteerklæring op fra scenen. Birgit Elgaard håber, at politikerne i Region Syddanmark lyttede med:

”Vi må ikke lade disse familier i stikken, og jeg vil virkelig gerne appellere til, at politikerne i Region Syddanmark tænker sig meget grundigt om, inden de beslutter at lukke børne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgn afsnit. Konsekvenserne er alt for store for de børn og deres familier, der håber på, at kunne blive psykisk sygdom kvit”