Skip to main content

Ja til ny type bosteder – nej til mere tvang

Nyhed   •   Maj 03, 2016 12:38 CEST

Danske Regioner foreslår i et nyt udspil, at der skal etableres en ny type bosteder til psykisk syge, hvor det skal være tilladt at bruge mere tvang. BEDRE PSYKIATRI er positive over for en ny type bosteder – men mener, det er en ”falliterklæring”, at Danske Regioner vil flytte tvangen ud på bostederne.

”Det er ærgerligt, at Danske Regioner mener, de er nødt til at gå den vej og tror, at mere tvang er en løsning. Det er utrolig vigtigt, at få løst problemerne med vold og alt for syge patienter på bostederne – for medarbejdernes, de syge og de pårørendes skyld, men det skal vi gøre med moderne metoder”, siger generalsekretær i BEDRE PSYKIATRI Thorstein Theilgaard.

Han påpeger, at man i processen med at nedlægge sengepladser har svigtet de allermest syge, fordi man ikke har givet dem et ordentligt alternativ til en sengeplads. Derfor handler det både om at styrke den almene psykiatri med sengepladser, fordi det er et problem i dag, at patienter udskrives, før de er færdigbehandlede. Samtidig skal der ske en styrkelse af det akutpsykiatriske system, som i dag er sikkerhedsnettet for rigtig mange syge, der tidligere fik en seng på psykiatrisk afdeling. Og så handler det om at etablere nye former for bosteder, der i langt højere grad tilgodeser de udfordringer, som beboerne har.

I BEDRE PSYKIATRI foreslår vi derfor, at man kigger på nye måder at indrette bostederne på, så de bliver mere specialiserede, så man også i langt højere grad kan tilrettelægge den indsats og støtte som beboerne har behov for på bostederne.

”Bostederne er mange steder blevet en ”rodebutik”, hvor mange forskellige typer af patienter er samlet under samme tag. Vi mener, det er vigtigt, at vi får en langt større specialisering på bostederne med medarbejdere, der har en langt højere grad af specialiserede kompetencer. Ud over at give beboerne en bedre hverdag og en mere konkret støtte, vil det også være et betydeligt kvalitetsløft til bostederne”, siger Thorstein Theilgaard og fortsætter:

”I den sammenhæng er vi helt enige i, at der er behov for en ny type institutioner, der også kan rumme de mest udsatte psykisk syge, som ofte også har andre udfordringer som eks. misbrug. Patienter med både psykisk sygdom og et misbrug er utrolig komplekse at behandle, og det kræver en samlet indsats, hvor man behandler sygdom og misbrug samtidig”, lyder det fra Thorstein Theilgaard.

Det er dog ikke ensbetydende med, at der skal bruges tvang på bostederne, der rummer de allermest syge, understreger Thorstein Theilgaard.

”Når det handler om at forhindre vold og trusler, så handler det også om at forebygge, at man når dertil at det overhovedet opstår. Tvang er hverken god behandling eller forebyggelse,” siger Thorstein Theilgaard.