Skip to main content

Nyt psykiatrisk tilbud undergraver retssikkerhed

Nyhed   •   Feb 14, 2017 13:55 CET

Bedre Psykiatris landsformand, Birgit Elgaard har i dag dette indlæg i Politiken:

DET ER VED AT gå op for flere politikere, at det forslag, der skal øge sikkerheden på bosteder for psykisk syge, vil undergrave retssikkerheden og føre til dårlig behandling af beboerne. 

Det ærgrede socialborgmester i København Jesper Christensen og FOA-formand Dennis Kristensen sig over i et indlæg i Politiken i torsdags. Men i stedet for at forholde sig til de alvorlige brud på psykisk syges rettigheder, som jeg og flere andre har påpeget, affejer de advarslerne som triste og ærgerlige. 

Lad mig derfor stille Christensen og Kristensen et konkret spørgsmål: I skriver, at I ikke ønsker mere tvang. Men hvad mener I om det skred i loven om tvangsindlæggelse, som lovforslaget lægger op til? 

Ifølge forslaget skal kommunen have magt til at tvinge psykisk syge ud af deres bolig på et bosted og ind på en hospitalslignende institution, selvom en psykiater aktivt udtrykker sin uenighed i beslutningen. Det vil være et radikalt brud på princippet om, at man kun kan tvangsindlægges, når en psykiater har vurderet, at man er psykotisk. 

Og et andet spørgsmål: Hvilken behandling mener I, at de nye institutioner skal tilbyde? Både af jeres og af lovforslaget fra Christiansborg får man det indtryk, at det er underordnet, hvad der sker med patienterne, når først de er kommet ind på de nye institutioner, bare de kommer væk fra kommunens bosteder. Selvom det drejer sig om alvorligt syge mennesker, vil der tilsyneladende ikke være flere behandlingsressourcer eller mere specialiseret personale, end kommunerne i forvejen kan tilbyde på de almindelige bosteder. Tilsammen tegner forslaget om tvangsindlæggelse og de fraværende behandlingsambitioner billedet af en institution, hvor kommunen kan spærre alvorligt psykisk syge inde uden at give dem reel behandling for deres lidelser eller deres misbrug. Hvad tænker I om det, Kristensen og Christensen? 

I skriver i jeres indlæg, at de nye institutioner er nødvendige, og at det haster, og I antyder, at der ikke er noget alternativ. Men det er der. Vi kan forbedre sikkerheden uden at sætte psykisk syges retssikkerhed over styr. Sammen med flere andre organisationer har vi i Bedre Psykiatri foreslået, at der bliver oprettet regionale behandlingsinstitutioner målrettet psykisk syge med misbrug. En stor del af de voldelige episoder på bostederne hænger netop sammen med misbrug, og vi ved blandt andet fra Sct Hans, at misbrug kan behandles. Men det kræver en ambitiøs indsats fra fagligt kompetent personale. Og det kræver, at vi afholder os fra at indskrænke rettighederne for de mange for at sikre os mod nogle få.