Skip to main content

Pårørende, psykiatere og bostedsmedarbejdere siger nej til mere tvang på bosteder

Nyhed   •   Okt 10, 2016 15:34 CEST

Bedre Psykiatri, Dansk Psykiatrisk Selskab, Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd og
Danske Patienter opfordrer i et fælles brev medlemmerne af Social- og indenrigsudvalget og Sundheds- og ældreudvalget til at forkaste forslaget om mere tvang på bostederne.


Læs brevet her:

Kære medlemmer af hhv. Social- og indenrigsudvalget og Sundheds- og ældreudvalget

Forhandlingerne om forebyggelse af vold på bosteder er gået ind i en kritisk fase. Vi er en række patient-, pårørende- og personaleorganisationer, som er dybt bekymret over det forslag om en ”ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling”, som vi forstår pt. er omdrejningspunktet i forhandlingerne.

Med den beskrevne ”specialiseret socialpsykiatrisk afdeling” fastholdes en særdeles uheldig mellemstations-løsning, hvor der er mere fokus på farlighed end på, hvordan vi kan skabe mere trygge og meningsfulde rammer omkring meget syge og svage menneskers liv – og dermed også forebygge volds- og udadreagerende adfærd.

Vi finder det særligt problematisk:

  • At med forslaget om en ny hovedlov lægges der op til udvidelse af magtbeføjelserne i forhold til den eksisterende Psykiatrilov (aflåsning af værelsesdøre, visitation, brevåbning m.v.). Vi noterer os i den sammenhæng, at Afdeling M på Sct. Hans i mange år har kunnet behandle mennesker inden for rammerne af Psykiatrilovens bestemmelser om tvang m.v. Ligesom fx Orion i Hillerød har evnet at skabe resultater inden for Servicelovens bestemmelser.
  • At målgruppen og visitationskriterier er defineret meget bredt – og kan i realiteten rumme en meget stor del af de nuværende beboere på de eksisterende bosteder
  • At det er særdeles ukonkret beskrevet, hvad det er for faglige kompetencer, der skal være til stede i hverdagen

Vi appellerer derfor til jer om at få sat en ny kurs for forhandlingerne med fokus på de helhedsorienterede løsninger, som er så bydende nødvendige at få iværksat på området.

Det indbefatter blandt andet:

  • Sikre de fornødne antal intensiv senge og flere ressourcer til særlige og højtspecialiserede psykiatriske afdelinger for dobbeltdiagnoser (under Psykiatriloven).
  • Styrke og udbygge antallet af mindre og mere specialiserede bosteder for psykisk syge mennesker med samtidigt misbrug (under Serviceloven). Og i den sammenhæng er det oplagt eksempelvis at lade sig inspirere af Orion i Hillerød.
  • Systematisk prioritering af de rette kompetencer hos medarbejderne (herunder flerfaglighed, efteruddannelse eller overbygningsuddannelse i psykiatri) samt bedre normeringer.

Vi er selvfølgelig til rådighed for videre dialog og input, så tøv ikke med at kontakte os.

Venlig hilsen

Torsten Bjørn Jacobsen, Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Benny Andersen, Forbundsformand, Socialpædagogerne

Grete Christensen, Formand, Dansk Sygeplejeråd

Birgit Elgaard, Landsformand, Bedre Psykiatri

Camilla Hersom, Formand, Danske Patienter