Skip to main content

Ingen hjælp til psykisk syge i kommuneaftale

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2017 16:22 CEST

Nul kroner til psykisk syge. Det var, hvad det kunne blive til i årets kommuneaftale. Og det er på trods af, at alle er enige om, at kommunernes hjælp til psykisk syge har brug for et kvalitetsløft.

Der er ikke afsat penge til at forbedre hjælpen til psykisk syge i aftalen om kommunernes økonomi, som regeringen og KL netop har indgået. Det undrer og forarger Bedre Psykiatris generalsekretær Thorstein Theilgaard.

”I et helt år har politikere, pårørende og fagfolk stort ikke talt om andet, end hvor skidt det står til på kommunernes bosteder for psykisk syge. Men når det kommer til at finde penge til at hæve kvaliteten, bliver der stille. Det er simpelthen for ringe”, siger Thorstein Theilgaard.

Det eneste kommuneaftalen indeholder om øget økonomi til psykisk syge er en henvisning til sidste års handlingsplan om forebyggelse af vold på bosteder. Ifølge Thorstein Theilgaard vil handlingsplanen - selv i den mest optimistiske tolkning - kun komme meget få psykisk syge til gavn.

”Planen rummer forsøg på løsninger for 150 mennesker og nogle mindre projekter om sikkerhed og videreuddannelse. Men der er mere 5.000 psykisk syge på landets bosteder. De lider stadig under manglende faglighed, for få hænder og for ringe fysiske rammer”, siger Thorstein Theilgaard.

Thorstein Theilgaard undrer sig også over, at regeringen og KL ikke har afsat penge til at følge op på den brede politiske enighed om at specialisere kommunernes bosteder, som fremgår af aftalen om forebyggelse af vold på bosteder fra sidste år. Der står:

Partierne har drøftet den generelle situation og indsatsen på området og ønsker, at der fremadrettet sker en udvikling i retning af mindre enheder og mere specialiserede botilbud til borgere med psykiske lidelser.

Se kommuneaftalen her

Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatris andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien. Vi arbejder derfor for, at skabe bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource også i behandlingen. Det gør vi ved at støtte os til solid viden og anerkendt forskning.