This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Få svar på dine spørgsmål om beskæftigelsesområdet med STARs nye spørgsmål/svar side
Få svar på dine spørgsmål om beskæftigelsesområdet med STARs nye spørgsmål/svar side

Nyhed -

COVID19: STAR har lavet Q&A-side om beskæftigelsesområdet

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af den verdensomspændende corona-virus rejser mange spørgsmål hos virksomheder og jobcentre. Derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oprettet en spørgsmål/svar-side.

Den nye spørgsmål/svarside bliver løbende opdateret efterhånden som de indkomne spørgsmål bliver besvaret.

Et spørgmål går fx på, om den aktive indsats er stoppet.

Og svaret er her, at den aktive indsats er midlertidigt suspenderet, og som udgangspunkt kan jobcentret ikke igangsætte nye tilbud. Og som udgangspunkt stopper alle igangsatte tilbud også.

Men hvis borgeren og virksomheden er enige om det, kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen eller driften opretholdes, kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler.

Find den nye spørgsmål/svar-side HER

Emner


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:


  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.

  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.

  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt