Skip to main content

Bio95 2G og Ultima 95 udfases som separate produkter

Nyhed   •   Jan 20, 2014 15:03 CET

I forbindelse med udfasning af oktan 98 har Statoil valgt at udfase ”Bio95 2G” og ”Ultima 95”. Baggrunden herfor er, at de solgte mængder af ”Bio95 2G” og ”Ultima 95” i Danmark er på et niveau, hvor distributionen med tankvogne og tankstationernes kapacitet kan udnyttes langt bedre til andre formål/produkter.

Udfasningen er allerede påbegyndt og er i første omgang sket på de stationer, hvor vi i forvejen var i gang med at udfase oktan 98 (24 stationer). Udfasningen af de to produkter på de resterende stationer (ca.125 stationer) følger herefter og forventes at være tilendebragt inden udgangen af 1. kvartal 2014.

”Ultima 95” udfases helt, men vi fortsætter med at købe 2G bioethanolen, som fremover vil blive blandet i vores normale benzin, hvor der – ifølge lovgivningen – skal være minimum 5% bioethanol.