Skip to main content

Historisk dag for Statoil

Nyhed   •   Okt 01, 2010 09:24 CEST

I marts i år godkendte bestyrelsen i Statoil ASA et forslag om at udskille Energy & Retail fra koncernen og omdanne forretningen til et selvstændigt selskab. I dag er adskillelsen en realitet. Det betyder, at Statoils energi- og detailhandels-netværk, der består af omkring 2.300 servicestationer, 400 tankbiler og 60 depoter i otte nordeuropæiske lande, fra dag udgør et selvstændigt selskab.

I dag ejer Statoil ASA i Norge stadig det nye selskab 100 %, men man planlægger at lade Statoil Fuel & Retail notere på børsen i Oslo. Det vil åbne op for yderligere ejere, selv om Statoil ASA fortsat vil være hovedaktionær ved børsintroduktionen. Børsnoteringen planlægges gennemført i indeværende kvartal, hvis markedsbetingelserne er til stede.

Navnet på det nye moderselskab for energi- og detailhandels-netværk er Statoil Fuel & Retail, men udadtil fortsætter det nye selskab med at markedsføre sig under Statoil-navnet og dråbe-logoet. Læs mere om det nye selskab på www.statoilfuelretail.com.

Udover servicestationer omfatter selskabets aktiviteter salg af stationær energi, marinediesel, flybrændstof, smøremidler og kemikalier.

Samtidig med etableringen af det nye moderselskab overgår Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, der hidtil har været en del af Statoil A/S i Danmark, til et nyt aktieselskab – Statoil Refining Denmark A/S – og ejes fortsat 100 % af norske Statoil ASA.

For yderligere information kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør Per Brinch, Statoil Fuel & Retail, tlf. 33 42 42 27

Statoil er en førende leverandør af olieprodukter og leverer i dag en femtedel af Danmarks samlede olieforbrug til opvarmning og transport. Selskabet driver over 330 benzinstationer i Danmark, heraf er ca. en femtedel automatanlæg under varemærket 1-2-3.

Statoil i Danmark indgår i Statoil Fuel & Retail koncernen, der har hovedkontor i Oslo og er en førende leverandør af brændstof til transport med over 100 års virke i detailhandelsbranchen.

Statoil Fuel & Retail har et udstrakt netværk af stationer i Skandinavien, Polen, de baltiske lande og Rusland med 2.300 stationer, dels full-service stationer (bemandede stationer med brændstof og butik) og dels ubemandede automatanlæg. Over 17.000 ansatte arbejder på stationerne i Europa, og omkring 2.000 personer er beskæftiget på koncernens og de enkelte landes hovedkontorer og terminaler.

Statoil Fuel & Retails øvrige produkter omfatter olie, diesel og fuel til opvarmning og industri, marinebrændstoffer, flybrændstoffer, smøremidler og kemikalier.

I Europa driver Statoil Fuel & Retail 12 olieterminaler, 50 depoter og cirka 400 tankbiler i otte lande; leverer flybrændstof i 85 lufthavne i ti lande og producerer 750 forskellige smøreolieprodukter, der sælges i 20 lande.

Indtil afslutningen af den igangværende aktie-emission ejes Statoil Fuel & Retail af Statoil koncernen. Besøg også www.statoilfuelretail.com.