Skip to main content

Statoil ''pengeløs'' på Sjælland

Nyhed   •   Apr 22, 2009 14:28 CEST

For at beskytte personalet har Statoil i det seneste år investeret over 40 millioner kroner i at sikre ser-vicestationerne mod røveri. Den 1. april i 2008 blev det første lukkende kontanthåndteringssystem af mærket SafePay installeret på Statoil Røde Vejrmølle i Albertslund vest for København. Marts i år blev ringen sluttet, da Statoil stationen i Bjæverskov kom med. Nu har alle Statoils egne stationer øst for Sto-rebælt fået kontanthåndteringssystemet.

”Pengeløse” stationer
Med det lukkede kassesystem SafePay foregår betaling med sedler og mønter maskinelt. Det betyder, at personalet ikke længere har adgang til kontanterne.

Når man skal betale, er der ikke den store forskel fra i dag. Sedler afleverer man til ekspedienten, som indfører dem i seddel-enheden. Mønter lægger man selv i en indbetalingsskål. Byttepengene kommer automatisk ud i en anden skål.

Ikke noget at komme efter
Med det lukkede kassesystem er der ikke længere er noget for en røver at komme efter. Kontanterne ender i en deponeringsboks, der – hvis man forsøger at fjerne den – efter to minutter udsender en meget kraftig hyletone, og et minut senere springer en farvepatron i boksen, så pengene er ubrugelige.

Tankrøverier ny dansk nationalsport?
- Røverier mod banker, butikker og servicestationer har nærmest udviklet sig til en dansk nationalsport. Sådan virker det i hvert fald, når vi sammenligner os med statistikken i de andre lande, hvor Statoil har servicestationer, siger Søren Bjelka, Statoils HMS direktør: Hvor hver 10. danske station sidste år var udsat for røveri, var de tilsvarende tal for Sverige hver 20. og for Norge hver 30. station.

- I de sidste tre år har antallet af røverier mod vores stationer ligget på 25-27 om året, altså i snit et rø-veri hver anden uge. Det er helt uacceptabelt. Og så har vi her i 2009 vi set en stigning - i årets første tre måneder blev vi udsat for 12 røverier, og seks af dem har været på stationer med SafePay, hvor rø-veren måtte gå uden kontanter, fortæller Søren Bjelka.

Røverne snubler nærmest over de skriggule info-skilte
- Der kan være flere årsager til denne udvikling. En af dem kan være, at der er en generel stigning i rø-verier mod supermarkeder og tankstationer, og en anden er, at det endnu ikke er kendt, at der ingen kontanter er at hente på Statoils stationer. Der går åbenbart et stykke tid, inden det bliver kendt i områ-dets kriminelle kredse, at den lokale Statoil stationen er blevet røverisikret. I nogle tilfælde må røverne nærmest være snublet over de store skriggule skilte foran indgangsdøren til butikken, konstaterer kom-munikationsdirektør Per Brinch undrende.
 
- Og så ved vi jo heller ikke, hvor mange røverier vi ville have haft uden SafePay. Det her er det seneste af en række tiltag for at forebygge at personalet bliver udsat for røveri. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at der ikke sker noget, men nu har vi fjernet direkte adgang til pengene, så burde årsagen til røverierne være elimineret, siger han.

Samtidig peger Per Brinch på, at ingen af de 12 røverier, der er begået i år, er begået i de store byer, hvor systemet med pengeløse tankstationer blev indført først. Det ser han som et tegn på, at røverisik-ringen virker.

Alle Statoil stationer snart røverisikret
Sideløbende med Statoil stationerne øst for Storebælt har stationer på Fyn og i Jylland også fået Safe-Pay-systemet installeret. Indenfor det næste par måneder er alle Statoils egne stationer i hele landet blevet ”pengeløse”.

For yderligere information venligst kontakt:
PR- og Kommunikationsdirektør Per Brinch, Statoil A/S, tlf. 33 42 42 27

Send os din mening
Du er velkommen til at sende os din mening på en mail.