CISU søger to repræsentanter til Bevillingsudvalget for CISUs nye oplysningspulje FRAME, VOICE, REPORT!

Nyheder   •   Sep 10, 2018 16:03 CEST

CISU søger to repræsentanter til til Bevillingsudvalget for CISUs nye oplysningspulje FRAME, VOICE, REPORT!. Repræsentanterne kan komme fra medlemsorganisationerne eller være én ekstern repræsentant 

FRAME, VOICE, REPORT! er en oplysningspulje, der er bevilget af EU-Kommissionen for at styrke EU-borgeres viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Puljen er designet og administreres af CISU og fem europæiske partnere.

Bevillingsudvalget for den danske del af FRAME, VOICE, REPORT! består af tre medlemmer: Minimum to repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer og minimum én repræsentant fra en ikke-ansøgningsberettiget organisation eller institution - gerne fra medie verdenen.

Ansøgninger til FRAME, VOICE, REPORT! behandles af bevillingskonsulenten, som foretager en vurdering på baggrund af retningslinjerne. Derefter sender bevillingskonsulenten en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjer for FRAME, VOICE, REPORT! På www.framevicereport.org/da, her finder du også andet relevant materiale om puljen.

Indkaldelse af kandidatforslag:

CISU indkalder hermed begrundede forslag fra medlemsorganisationerne og eksterne organisationer/institutioner om mulige kandidater til opgaven.

Organisationerne kan indstille én eller flere erfarne folk fra deres organisation til opgaven. Personer, der ønsker at komme i betragtning, kan således kun henvende sig til CISU via deres organisation. Medlemsorganisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget i Civilsamfundspuljen eller oplysningspuljen, kan ikke foreslå kandidater.

Udpegning og kriterier:

Det er CISUs Bestyrelse, der udpeger på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

-Erfaring med vurdering, formulering og gennemførsel af oplysningsaktiviteter

-Kendskab til de danske civilsamfundsorganisationers indsatser og arbejdsformer

-Kendskab til verdensmålene, konstruktiv journalistik, inddragelse af stemmer fra udviklingslande og om muligt frames and values i udviklingskommunikation

Opgaven:

Der er én ansøgningsrunde i FRAME, VOICE, REPORT! tilbage, som er den 31.januar 2019. Opgaven omfatter læsning og vurdering af 10-15 ansøgninger á 8 sider pr. repræsentant, samt deltagelse i afgørelsen af 25-30 ansøgninger. Der vil være tre møder, som medlemmer af Bevillingsudvalget skal deltage i: Et introduktionsmøde den 16.januar, et møde hvor der træffes afgørelse vedrørende rundens ansøgninger 7.marts og et erfaringsopsamlingsmøde (dato endnu ikke fastlagt).

Møder afholdes i København eller Århus.

Honorar: Der ydes et vederlag for ansøgningsrunden på kr. 5.500. Det vurderes, at der er cirka 10-20 timers arbejde pr. ansøgningsrunde, men der er ingen fastlagte normer.

Ansøgningsprocedure:

Interesserede kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

-Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation/institution, der foreslår en kandidat

-Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven

-CV for kandidaten

Information: Yderligere spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til forvaltningskonsulent Helene Holbeck Kannegaard (mail: hhk@cisu.dk, tlf: 69151961) eller koordinator Maria Molde (mail: mm@cisu.dk, tlf: 6915 1968).

Ansøgningsfrist:

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest onsdag den 5.november kl. 9.00. Kandidatforslag, ansøgning og CV sendes elektronisk til ans@cisu.dk

Ansøgere skal kunne deltage på introduktionsmøde den 16.januar over frokost i Århus og på bevillingsmødet den 7.marts

Læs mere »

Drop-in café: rådgivning og erfaringsudveksling

Nyheder   •   Sep 07, 2018 12:40 CEST

Har din organisation en ny projektidé, et kommende partnerbesøg, eller noget helt tredje, som I gerne vil have sparring på. Så skal I komme til vores nye drop-in café d. 30. oktober i København eller d. 5. november i Aarhus. Her vil I kunne drøfte jeres idé eller udfordring med en af CISUs rådgivere og få mulighed for at udveksle erfaringer med en af de andre organisationer til stede. I behøver ikke bestille tid eller tilmelde jer. I skal blot komme forbi. Det er også muligt bare at sidde og arbejde.

CISU byder på kaffe, the og kage i hyggelige og uformelle omgivelser. Vi glæder os til at møde jer og få en snak om jeres arbejde.

Dato, tid og sted: den 30. oktober kl. 14-19 på Vartov i København, og den 5. november kl. 14–19 i Uhuset i Aarhus.

Ring til arrangørerne Mette eller Jacob på telefon 86120342 hvis du har nogle spørgsmål til arrangementet.

Læs mere »

CISU fik besøg af vestafrikansk civilsamfundsorganisation

Nyheder   •   Sep 07, 2018 12:39 CEST

Tirsdag d. 4. september havde CISU besøg af Charles Kojo Vandyck, der er leder af kapacitetsudviklings-afdelingen i WACSI. En vestafrikansk civilsamfundsorganisation, der på mange måder minder om CISU. Besøget var med til at styrke CISUs bånd, og begge organisationer er blevet inspireret, efter at have udvekslet erfaringer.

På vores hjemmeside kan man læse en artikel, hvor Charles giver sit bud på, hvordan vestafrika kan modarbejde indskrænkelsen af det civile råderum. Læs den her.

Læs mere »

EU-projekt skudt i gang

Nyheder   •   Sep 07, 2018 12:37 CEST

Første runde af EU-projektet Frame, voice report! blev skudt i gang torsdag d. 23. august med et opstartsseminar i København. CISUs journalistpraktikant, Rebecca Birch Roulund, var med og har skrevetdenne artikel om det.

Derudover er der i forbindelse med Frame, Voice, Report! blevet skabt en kursusrække med temaet ’’gør viden til engagement’’. Kursusrækken er åben for alle medlemsorganisationer og kan findes her.

Til allersidst skal det nævnes, at anden og sidste runde af Frame, voice, report! har ansøgningsfrist d. 31. januar 2018 kl 12. Læs mere om puljen her: www.framevoicereport.org/da.

Læs mere »

Tre indgangsvinkler til din organisations gdpr-politik

Nyheder   •   Sep 07, 2018 12:36 CEST

Tre indgangsvinkler til din organisations gdpr-politik

Hvis din organisation ikke er gdpr-kompatibel endnu, så er det om at komme i gang.

CISU rådgiver ikke om, hvordan I som organisation skal forholde jer til gdpr (general data protection regulation. Men som en tjeneste, har vores journalistpraktikant, Rebecca Birch Roulund, har fundet tre gode links, som kan være en god indgangsvinkel til emnet. Så kan I som organisation blive klogere på gdpr, hvis I ikke helt har forstået det endnu. Og bare rolig – det er I næppe de eneste, der ikke har.

1: Medium GDPR: Which type of NGO person are you? And what should you do next?

Mediums artikel er skrevet i et let tilgængeligt sjovt sprog, der kan gøre det ellers tunge emne let forståeligt. Artiklen har lige præcis nok information om GDPR til man ikke bliver oversvømmet i viden, og derfor er den en god indgangsvinkel til, hvordan man kan tage sig af GDPR.

2: Radio24syv, Elektronista – gdpr for dummies
Sæt dig ind i gdpr mens du alligevel er på farten. Podcasten varer lidt under en time og er et godt alternativ til lange at læse lange artikler om emnet.

3: Center for frivilligt socialt arbejde: Regler for persondata i foreninger.

Denne guide er skrevet i et let forståeligt sprog, og kommer rundt om alt det, der er relevant at vide om gdpr, hvis man er en forening eller organisation.

Guiden har en masse konkrete råd til, hvordan man bedst får implementeret gdpr, herunder også hvordan man skal behandle billeder.

Hvor meget ved du om gdpr nu? Test din viden med denne quiz. Quizzen er på engelsk. 

Læs mere »

CISU deltager i Verdens Bedste Morgen

Nyheder   •   Sep 07, 2018 12:35 CEST

På fredag d. 7. september udkommer Verdens Bedste Nyheder med årets trykte udgave af avisen.Det foregår til morgeneventet ’’Verdens Bedste Morgen’’ der bliver afholdt over hele landet. Du kan møde CISUs frivillige uddelere i Aarhus ved Nørreport og foran Bestseller på havnen.

Formålet med Verdens Bedste Nyheder er at fortælle, at verden er bedre, end vi går og tror. Du kan læse mere om projektet her.

Læs mere »

Lær at oplyse og engagere med ny kursusrække

Nyheder   •   Aug 31, 2018 09:10 CEST

Hvornår fører oplysning og viden til engagement? 

Det er et af de spørgsmål, som en kursusrække om engagement og oplysning sætter fokus på i løbet af efteråret.

Som en del af det EU-financierede Frame, Voice, Report!-oplysningsprojekt afholder CISU en kursusrække, der er åben for alle CISUs medlemsorganisationer.
Kurserne bliver afholdt henholdsvis i Århus og København, og man kan deltage på et enkelt kursus eller alle sammen.

Læs mere og find tilmelding til de enkelte kurser her under afsnittet ’’oplysning og kommunikation’’

Læs mere »

Penge er sølv, netværk er guld – oplysning er målet

Nyheder   •   Aug 30, 2018 13:46 CEST

Der var netværk og erfaringsudveksling på programmet, da der var opstartsseminar på Frame, Voice, Report!-projektet torsdag d. 23. august. På den måde kunne deltager-organisationerne hjælpe hinanden til, hvordan de bedst fik oplyst og engageret omverden i og om FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Oplysning om målene, er nemlig Frame, Voice, Report!’s hovedformål.

​Fyraftensmøde om Ghanas mange muligheder for samarbejde

Nyheder   •   Aug 22, 2018 15:37 CEST

Kom til fyraftensmødet ’’Ghana netværksmøde om samarbejde med privatsektoren’’.

Den 18. september er der mulighed for at blive klogere på, hvordan privatsektoren og civilsamfundsorganisationer kan arbejde sammen. Det foregår i København mellem 16.30 og 19.30.

Til mødet vil deltagerne blive præsenteret for fire forskellige oplægsholdere, der vil give forskellige perspektiver på udfordringer og mulighederne i samarbejde mellem privatsektor og civilsamfundsorganisationer.

Flemming Sørensen fra Africa Innovation Network. Han vil lære fra sig om temaet ’’trends og potentialer for samarbejde i Ghana.’’ Han vil blandt andet fortælle om, hvad virksomheder tænker, når de ønsker at indgå i et samarbejde med en civilsamfundsorganisation.

Derudover kommer Nicolai Rottbøll der er Grundlægger og CEO hos Quercus Group.

Quercus Group er specialiseret i at udvikle og implementere multi-stakeholder projekter og partnerskaber med henblik på bæredygtig lokal udvikling. Nicolai vil her dele sine erfaringer og give eksempler på hvordan han i praksis arbejder i krydsfeltet mellem civilsamfund og den private sektor i Ghana.

Aftenens tredje oplægsholder er Morten Ledskov fra Hammershus Fairtrade og Fair4Life, der vil fortælle, hvordan man kan tænke forretningsmodeller ind i udviklingsarbejde.

Derudover kommer CISUs rådgiver Christoph Lodemann der har været i Ghana for at undersøge muligheder for at samarbejde virksomheder og civilsamfundsorganisationer imellem. Han vil til mødet kort præsentere, hvad han har lært på turen.

Læs mere om arrangementet, og tilmeld dig her.


Vil du vide mere, eller blot se et godt eksempel på, hvordan civilsamfund og privatsektor har arbejdet godt sammen? Så læs denne artikel om hvordan blandt andet perler og fjerkræ har været med til at skabe en sund udvikling civilsamfund og virksomheder imellem.

Læs mere »

Ghanesiske perler skaber økonomisk bæredygtig udvikling

Nyheder   •   Aug 22, 2018 15:35 CEST

Den ghanesiske forening Krobodan beskæftiger kvinder og småbønder i samarbejde med foreningens danske partner Fair4Life. Krobodan forsøger at skabe økonomisk bæredygtighed gennem blandt andet perleproduktion og fjerkræsavl.

Perler og fjerkræ kan man producere året rundt. De er hverken afhængige af nedbør, tørkeperioder, sol eller andre variable, som mennesket ikke selv er herre over. Derfor er lige netop perler og fjerkræ gode produkter, når man skal stable en økonomisk bæredygtig virksomhed i Ghana.

Fairtrade virksomheden Krobodan Beads ltd. opkøber perler fra lokale ghanesiske kvinder og sælger dem til den danske smykkedesigner, Pernille Bülow og andre, i og udenfor Ghana. Virksomheden beskæftiger 60 enlige mødre, som har modtaget træning i smykkeproduktion.

Handlen med perler og fjerkræ skaber udvikling, der er med til at forbedre forholdene for lokalbefolkningen. Derfor er den også et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem organisationer og virksomheder kan være med til at skabe succesfulde resultater.

En række af CISUs medlemsorganisationer er til stede i Ghana, men meget få af dem har indgået partnerskaber med virksomheder endnu. Der er flest eksempler på filantropiske aftaler, hvor virksomheder donerer til eksisterende projekter, fortæller Christoph Lodemann, Rådgiver i CISU.

CISU tilbyder kapacitetsopbygning til medlemsorganisationer og deres partnere

CISU ønsker at støtte medlemsorganisationer, der gerne vil samarbejde med privatsektoren. Det gør CISU blandt andet gennem kapacitetsopbygning af de danske CSO’er, så de bedre kan adressere virksomheder og identificere mulige partnere.

Det kan man læse mere om på CISUs hjemmeside, hvor man finder guides og information om samarbejdsmuligheder med erhvervslivet.

Læs mere »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Nyheder fra CISU

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Adresse

  • Nyheder fra CISU
  • Klosterport 4X, 3. sal
  • 8000 Aarhus
  • Danmark