Media no image

DERF – året der gik med den danske nødhjælpspulje

Nyheder   •   Dec 20, 2017 13:35 CET

Siden lanceringen af DERF den 1. maj 2017 er der modtaget 16 krise-alerts. Størstedelen er kommet fra danske organisationer, som gennem deres tilstedeværelse og partnerskaber i kriseramte lande har et tæt kendskab lokalt og er i stand til at reagere. For eksempel gik der knap én dag fra mudderskredet i Freetown i Sierra Leone til DERF modtog en krise alert.


DERF indsatser nåede en halvmillion mennesker

Man har nået næsten en halv million mennesker i livstruende nød med de første DERF-støttede indsatser.

DERF har i løbet af de første syv måneder understøttet danske indsatser for at redde liv og afhjælpe livstruende nød i 10 forskellige kriser:

Sydsudanesisk flygtningekrise i Uganda, Sudan, Etiopien og Kenya

Konflikt og sult i Somalia, Syd Sudan, Nigeria og Yemen

Syrisk flygtningekrise i Irak, Jordan, Libanon og Egypten

Sult i Uganda

Oversvømmelse i Sri Lanka

Konflikt i Marawi, Filippinerne

Sult i Etiopien

Oversvømmelse og mudderskred i Freetown, Sierra Leone

Oversvømmelse i Nepal

Myanmar flygtningekrise i Bangladesh


17 organisationer har modtaget støtte til 10 forskellige kriser

I alt har 17 organisationer modtaget støtte fra DERF til en eller flere indsatser fordelt på 10 forskellige kriser. Der har været en bred mangfoldighed blandt de danske organisationer og deres partnerorganisationer, der har søgt midler gennem DERF. Der er givet bevillinger til blandt andet kirkelige organisationer, børne- og ungdomsfokuseret organisationer samt til diasporaorganisationer.

-Det er i større grad end tidligere lykkedes CISU at engagere diasporaorganisationer som brugere af puljen og dermed inddrage deres særlige kompetencer i den danske humanitære indsats, udtaler DERF Fund Manager, Signe Atim Allimadi, der er glad for den nye udvikling.


Forskellige typer af nødhjælp til mere end 460.000 mennesker i 2017

De danske organisationer, der har fået DERF midler har sammen med deres partnerorganisationer søgt at redde 461.972 mennesker gennem indsatserne. Der er tale om indsatser, der yder hjælp til gravide kvinder blandt de sydsudanesiske flygtninge, administrere maduddeling til sultramte kvinder, børn og ældre i Somalia samt til beskyttelse af syriske børn og unge i flygtningelejre i Irak og i Libanon.


Der er søgt for flere midler end den er i nødhjælpspuljen

Der er i alt modtaget ansøgninger for 60 millioner kroner. Det er cirka 30 procent mere end årets puljebudget. Det har betydet, at man blev nød til at indsætte et loft på puljen for at sikre sig, der ville være penge tilbage til resten af året, forklarer Signe Atim Allimadi:

Siden august er der taget flere finansielle tilsagnsmekanismer i brug for at sikre nødhjælpspuljen ikke løb tør før årets slutning. Vi ville undgå at stå med en tom pulje ved udbrud af en større humanitær krise, forklarer Signe Atim Allimadi.


42 millioner kroner blev tildelt indsatser i 2017

Der har været et stort træk på den danske nødhjælpspulje. DERF havde en allokering på 42 millioner kroner til at støtte indsatser i 2017. Der er dags dato bevilliget 87 procent af budgettet, og der er givet afslag til 41 procent af ansøgningerne. De resterende midler videreføres til puljen i 2018, hvor det planlagte budget er på 25 millioner kroner.

Læs mere »
Wpl7rghvxww0yincjfsu

Nyt netværk for unge i udviklingsarbejde sparkes i gang 7. december

Nyheder   •   Nov 27, 2017 10:16 CET

V6canq0zkm2ccolnt2ar

Verdensmål skal på dagsordenen

Nyheder   •   Okt 31, 2017 08:51 CET

R6z8dmgdabcy1xy9khgx

CISU sætter landsdækkende medlemsdialog i gang

Nyheder   •   Okt 10, 2017 13:41 CEST

Media no image

Puljen for Klima og Miljø er fortsat relevant og giver gode resultater, konkluderer ny rapport

Nyheder   •   Sep 25, 2017 11:46 CEST

PKM har ledt til store resultater i forhold til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning, lyder konklusionen i en final review rapport. Rapporten er baseret på en analyse af resultater fra 11 projekter, som er finansieret gennem Puljen for Klima og Miljø (PKM).

- Vore bevillingshavere har på mange forskellige måder arbejdet hårdt for, at civilsamfundet kan få indflydelse på beslutninger om klima og miljø på både nationalt, regionalt og internationalt niveau. Det glæder os i CISU, at en ekstern undersøgelse nu viser, at det er tilfældet, siger Helene Kannegård, forvalter i CISU.

Rapporten indeholder en række anbefalinger og peger blandt andet på behovet for en fornyelse af den eksisterende pulje, som skal understøtte civilsamfundsindsatser på klimaområdet.

-Vi har noteret os, at PKM ifølge rapporten har en høj relevans i forhold til den udviklingspolitiske og humanitære strategi – Verden 2030, Civilsamfundspolitikken og Udenrigsministeriets Climate Envelope, udtaler Jacob Thorsen, rådgiver i CISU.

​PKM har ledt til store resultater i forhold til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning, lyder konklusionen i en final review rapport. Rapporten er baseret på en analyse af resultater fra 11 projekter, som er finansieret gennem Puljen for Klima og Miljø (PKM).

Læs mere »
Des3bbs6spbdufmesmt8

CISU har udsigt til pænt løft på finansloven

Nyheder   •   Sep 07, 2017 13:52 CEST

Rbg0cfb1nxak5dmm4tz9

Følg CISUs medlemsorganisationer på Instagram

Nyheder   •   Aug 09, 2017 13:32 CEST

Media no image

Ny nødhjælpspulje uddeler de første 11 millioner

Nyheder   •   Jul 05, 2017 11:45 CEST

Fredag 30 juni havde Nødhjælpspuljen ansøgningsfrist til endnu tre støtteværdige humanitære kriser; belejring af Marawi City på Filippinerne, fødevarekrisen i Uganda og den syriske flygtningekrise. På nær den sidste af de tre støtteværdige kriser er puljen blev åbnet efter henvendelser fra CISU-medlemsorganisationer, der i kraft af deres lokale tilstedeværelse er blevet opmærksomme på behovet for humanitær hjælp og har alarmeret det team, der administrerer puljen.

CISU har modtaget i alt 10 ansøgninger fordelt på de tre nuværende støtteværdige kriser. I alt blev der ansøgt for godt 23. mio. kr.

Til støtte af den humanitære kriser, der er opstået i kølvandet på belejringen af Marawi City i Filippinerne, modtog CISU to forskellige ansøgninger på i alt 5. mio. kr.

I forbindelse med muligheden for at søge til fødevarekrisen i Uganda,modtog CISU fire forskellige ansøgninger, og her blev der søgt for godt 7 mio.kr.

Derudover modtog CISU fire ansøgninger til støtte af humanitære interventioner i forbindelse med flygtningekrisen i Syriens nærområder. Hertil er der søgt for lidt over 10 mio.kr.

De resterende ansøgninger vil blive behandlet over de næste par uger.

DERF kan nu reagere på krise i Sri Lanka

For nylig blev Nødhjælpspuljen også åbnet til, at organisationer kan søge støtte til at afhjælpe oversvømmelser og jordskred i Sri Lanka. Sidste frist til denne krise var den 30. juni.

- Vi glæder os til at modtage endnu flere ansøgninger til nye støtteværdige kriser fra danske organisationer med partnerskaber, der kan gøre en forskel i humanitære kriser, siger Signe Atim Allimadi, Fund Manager på DERF.

Den danske nødhjælpspulje (DERF) blev den 1. maj åbnet for ansøgninger til støtteværdige humanitære kriser. Der er allerede givet bevillinger på godt 2.5 mio. kr. til nødhjælpsindsatser, der afhjælper hungersnøden i Somalia, og 8.5 mio. kr. til at hjælpe sydsudanesiske flygtninge i Uganda og Etiopien. Fem ansøgninger er endnu under behandling.

Læs mere »
Media no image

CISU får EU-midler til oplysningspulje om Verdensmålene

Nyheder   •   Jun 26, 2017 19:38 CEST

Tilsagnet betyder en væsentlig forøgelse i mindre organisationers mulighed for at få midler til oplysning i Danmark. Den nye pulje vil have særligt fokus på oplysning om Verdensmålene til europæiske borgere.

Nu afventer vi at skrive kontrakt med EU. Før det er sket, kan vi ikke være sikre på budgettets størrelse, men vi forventer, at man vil kunne søge mellem 5.000 og 30.000 euro.

Sammen med en bevilling følger også et forløb med kapacitetsopbygning. Den første ansøgningsrunde til den nye oplysningspulje bliver i første halvår i 2018.

CISU har fået besked om, at vi sammen med partnere i seks europæiske lande har fået godkendt vores EU-ansøgning "Frame, voice, report!" til en pulje oplysning.

Læs mere »
Media no image

Mindeord for Donna Mayer

Nyheder   •   Jun 23, 2017 19:44 CEST

CISU har mistet en kær kollega, drivkraft og kulturbærer. Donnas engagement med CISU går tilbage til tiden, hvor CISU blev stiftet som Projektrådgivningen. Her var hun aktiv i medlemsorganisationen Mellemamerika Komitéen, senere blev hun en del af CISUs bevillingssystem, så medlem af CISUs bestyrelse og siden 2006 ansat som rådgiver på sekretariatet.

Donna har altså været en del af alle de vigtigste elementer i CISU, og man kunne let komme for skade at mene, at hun måtte være indbegrebet af CISU. Så fik man imidlertid ørerne i maskinen og læst og påskrevet, at hun skam ikke var mere CISU end andre - og at hun bestemt også havde sine forbehold i forhold til CISU. Sådan var Donna nemlig som kollega og menneske. Man kunne altid stole på en ærlig melding, og hun kunne altid nuancere tingene, når nogen lige havde set en mulighed for en forsimpling. Det gjorde Donna altid med skarphed uden at blive personlig - og altid med en evne til at give udtryk for, at hun selv kunne tvivle. Og når diskussionen havde lagt sig, skulle vi fremad. Lige så sikker man kunne være på en livlig diskussion, kunne man nemlig være på sammenhold, når man i fællesskab havde nået en enighed og en beslutning. For nok var Donna drevet af værdier og en vilje til at diskutere tingene, men hun var også en arbejdshest, der ville se resultater.


Donnas drivkraft og evne til at et komme til bunds i et svært, fagligt emne kommer CISU og CISUs medlemsorganisationer til at savne. På sekretariatet kommer vi også til at savne hendes omsorg for kolleger, ordentlighed, livsglæde, kompromisløse retfærdighedssans, arbejdsomhed, evne til at dele glæden ved de små glæder i livet, nænsomhed, humor og ikke mindst engagement i kollegernes forhold.


For halvandet år siden fik Donna kræft og var gennem en hård behandling, men kom tilbage på arbejde. Her var hun en stærk kollega i en svær tid på sekretariatet, der var præget af nedskæringer. Hun bidrog med ordentlighed og hårdt arbejde til, at vi kom igennem i en hård tid. Arbejdsmæssigt nåede hun også at gennemføre både tracer study og sætte andre nye skibe i søen, da det i foråret viste sig, at sygdommen var kommet tilbage.


Hun døde tirsdag den 6. juni på hospice uden for Aarhus, mens resten af sekretariatet var samlet på den årlige ”ø-tur”, hvor vi modtog nyheden med sorg, men også var sammen om at mindes hende.


Donna definerede sig som og var en græsrod i det internationale solidaritetsarbejde, og det er også hendes ønske, at man i stedet for blomster eller andet donerer et beløb til REMO – Red de Mujeres de Ometepe (Kvindenetværk på Ometepe) i Nicaragua.

Pengene kan indbetales til Mellemamerika Komiteens REMO-konto i Merkur 8401 1297359 mærket "Donna" eller "Til minde om Donna".


Kvinderne i REMO arbejder for i fællesskab at finde løsning på deres problemer og vinde deres rettigheder som kvinder og som samfundsborgere.

Mindeord fra CISUs sekretariat: Rådgiver Donna Mayer er død. Hun blev 62 år.

Læs mere »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om Nyheder fra CISU

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske udviklingsorganisationer.

CISU er en sammenslutning af næsten 300 danske, folkelige organisationer, der sammen med partnere i udlandet arbejder for en mere retfærdig verden.
På vegne af Danida forvalter CISU blandt andet
Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø.

Adresse

  • Nyheder fra CISU
  • Klosterport 4X, 3. sal
  • 8000 Aarhus
  • Danmark