Skip to main content

Tidsregistrering af medarbejdere

Blogindlæg   •   Sep 30, 2019 18:26 CEST

Det er en meget stor opgave at løbe en håndværkervirksomhed i gang og det kan godt betale sig at få hjælp til de praktiske ting, der ellers vil tage frustrerende meget af din tid. Læs her hvordan et tidsregistreringssystem med tilhørende app kan hjælpe dig i hverdagen. Systemerne indeholder ofte mange andre uundværlige funktioner end registrering af timer og vil derfor gøre det administrative arbejde noget lettere.

Let din arbejdsbyrde

Tidligere forgik tidsregistreringen af medarbejderne manuelt. Nu er det muligt at få en app på din og dine medarbejderes telefon, som gør det muligt at indberette dagens arbejdstimer, udgifter, kørsel og materialer direkte til dit timeregistreringssystem. Det vil give dig et langt bedre overblik over din virksomheds projekter, dine kunder, timeforbrug og materialeforbrug. Det vil med andre ord sige, at du sparer både penge og tid på administrative opgaver. I tillæg kan du overholde overenskomsten uden problemer.

Mange uundværlige funktioner

Her giver vi dig et overblik over, hvad det ofte vil være muligt at holde styr på i en tidsregistrerings-app:

  • Timeregistrering

Hvis du har en app til tidsregistrering, er det muligt at indberette det tidspunkt, hvor du påbegynder arbejdet og sluttidspunktet med det samme. App’en udregner selv tidsforbruget og kan i tillæg automatisk trække pauser fra det timetal, du indberetter. I timeregistreringssystemet vil det ofte også være muligt at registrere andre typer af timer for eksempel ferie, sygdom, G-dage osv.

  • Kørselsregistrering

Du kan også let holde styr på din egen og dine medarbejderes kørsel. Med en mulighed for kørselsregistrering kan du taste startlokation og slutlokation for eksempel vis GPS funktionen på telefonen. App’en udregner så afstanden, hvilket jo er noget lettere end at skulle sidde og tjekke kilometertal på Google-maps. Derudover vil nogle systemer endda kunne tilbyde at håndtere forskellige typer af kørsel. Det kan for eksempel være kørsel i firmaets bil eller i egen bil.

  • Udlæg

Det er utrolig trættende at have kvitteringer til at ligge og flyde og konstant påminde dig om det, du ikke har fået ordnet. Med en tidsregistrerings-app, vil der ofte være en funktion, der kan hjælpe med at holde styr på dine kvitteringer. Hvis du indberetter dine udgifter via app’en er dokumentationen tilgængelig i skyen og du kan altid få fat i den. Hvis du udbetaler diæter, der det også ofte muligt at indberette dem. Tidsregistreringssystemerne lever ofte op til SKATs dokumentationskrav.

  • Tillægsregistrering

Det er også muligt at få tilpasset systemet, så du kan indberette tillæg, når der registreres timer. Det kan for eksempel være genetillæg såsom skurtillæg, smudstillæg og udkaldstillæg eller, hvad du nu har brug for i din virksomhed. Tillægsfunktionen kan i tillæg bruges til at indberette materiel og maskinforbrug. På den måde kan du få alle et projekts omkostninger med.

  • Dokumenter og billeder

Hvis du har billeder eller dokumenter, der relaterer sig til et projekt, er det muligt at vedhæfte dem på alle typer af indberetninger. På den måde har du den altid ved hånden på det rigtige sted.

  • Vareregistrering

I nogle tidsregistreringssystemer er det muligt at koble din virksomheds varekartotek til systemet. Det betyder, at dine medarbejdere kan registrere deres vareforbrug på de enkelte projekter.

I nogle systemer er det endda muligt at styre de lokalaftaler og overenskomster, som du skal rette dig efter i dit arbejde. Som du kan se er der en lang række fordele ved et tidsregistreringssystem. Det er bare at kaste sig ud i det, så du kan få frigivet mere tid til det arbejde du er god til.