Skip to main content

Dachser holder kursen

Pressemeddelelse   •   Apr 20, 2016 13:10 CEST

Dachser rapporterer om en stærk, organisk vækst i regnskabsåret 2015. Koncernomsætningen steg med 6,5 procent til 5,64 milliarder euro. Antallet af forsendelser steg med 4,0 procent til 78,1 millioner, mens tonnagen steg med 5,2 procent til 37,3 millioner tons. De områder, der bidrog mest til den positive udvikling, var vejtransport af fødevarer og industrivarer i Europa.

”Vi høstede frugterne af vores langsigtede investeringspolitik og vækststrategi, som vi konsekvent implementerer i hele virksomheden,” fortæller Dachsers CEO Bernhard Simon. ”Den europæiske eksport er fortsat vores vækstmotor sammen med løsninger, der på intelligent vis kombinerer vej-, sø- og luftfragt. Det vigtigste er kundernes respekt for, at vi hele tiden har fokus på kvalitet.”

Forretningstendenser i detaljer

Inden for Dachsers business field Road Logistics, der udgør 72 procent af Dachsers omsætning, fortsætter Dachser European Logistics (EL) med at drage fordel af eksporten som vækstmotor. Dachser omsatte for 3,433 milliarder euro (+ 5,5 procent) i 2015 fra transport og lagring af industrivarer. Antallet af forsendelser og tonnagen steg med henholdsvis 3,8 og 4,2 procent. ”Takket være en ekstremt kompetent og fleksibel manøvrering i markedet, der havde et svært år i Europa, var vi i stand til at vokse inden for alle regionale business units for vejtransport,” siger Bernhard Simon.

Udover en stærk eksportdreven udvikling i Tyskland og Frankrig havde Dachsers business units EL North Central Europe og EL Iberia også tocifrede vækstrater. ”Omlægningen af Azkar til i højere grad at operere europæisk har givet gode resultater,” siger Bernhard Simon. ”Vi har vundet tillid hos store kunder, og samtidig investerer vi i nye markeder. I det forløbne år har vi opgraderet 48 filialer på Den Iberiske Halvø til at kunne håndtere transport af farlige materialer, hvormed vi har fået en indgang til den kemiske industri i Spanien – en branche der er både robust og eksportorienteret.”

Med en omsætning, der er steget med 8,1 procent til 741 millioner euro, er Dachser Food Logistics topscoreren i forhold til vækst. På nationalt plan skyldes fødevarelogistikkens succes primært de stærke resultater inden for forbrugervarer i Tyskland. Men det europæiske fødevarenetværk udviklede sig til også at omfatte fødevaretransporter på tværs af landegrænser. Med 13 partnere, otte samarbejdspartnere og regelmæssige transportlinjer mellem 29 lande har Dachsers fødevarenetværk den største dækning i Europa. ”Vi bidrager til virksomhedens succes ved at investere i netværket. Vi har åbnet en ny filial i Erlensee i nærheden af Frankfurt, som også vil fungere som en central hub for fødevaretransport i Europa,” siger Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics øgede omsætningen med 8,0 procent og bidrog med i alt 1,599 milliarder euro til koncernomsætningen i 2015.

”Vi har allerede etableret os i de vigtigste økonomicentre i verden, enten direkte eller gennem partnere, så derfor øgede vi ikke geografisk vores netværk sidste år,” forklarer Simon. ”I stedet har vi fokus på standardiserede processer, integrerede IT-systemer og tætte forbindelser til det europæiske netværk for vejtransport. Vi vil gerne tilbyde vores kunder globale logistikløsninger til distribution og indkøb fra én enkelt kilde – det er det, vi kalder Dachser Interlocking.”

Simon løftede sløret for flere investeringer i det indeværende år: ”Efter at have investeret 81 millioner euro sidste år vil vi investere omkring 125 millioner euro i 2016. Nogle af disse penge vil gå til informationsteknologi og teknisk udstyr. Men ligesom i de foregående år vil broderparten sættes i vores europæiske Road Logistics-netværk, hvor vi vil bygge eller udvide logistikfaciliteterne i Østrig, Frankrig, Tyskland og Polen.”

Overblik over omsætningen:

Bruttoomsætning
(i milliarder euro)
2015
(foreløbig)
2014
(endelig, korrigeret)
Ændring*
Road Logistics* 4,174 3,940 +5,9%
European Logistics 3,433 3,254 +5,5%
Food Logistics 0,741 0,686 +8,1%
Air & Sea Logistics 1,599 1,481 +8,0%
Konsolidering
(minus indtægter fra virksomhedens aktieposter på 50 % eller mindre)
-0,133 -0,122 ----
Koncernomsætning* 5,640 5,298 +6,5%

* Der er benyttet ikke-afrundede omsætningstal fra forretningsområderne for at kunne bestemme de totale værdier for ”Road Logistics” og ”Koncernomsætning” og for at kunne beregne den procentvise ændring fra året før. Derfor kan de procentsatser, der fremgår af ovenstående tabel, afvige fra beregninger, hvor de afrundede omsætningstal indgår.

Om Dachser:

Dachser, en familieejet virksomhed med hovedkvarter i Kempten i Tyskland, er blandt de førende logistikvirksomheder i Europa.

Dachser leverer omfattende transportlogistik, oplagring og kundespecifikke services inden for tre forretningsområder: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics og Dachser Air & Sea Logistics. Omfattende og tværfaglige serviceydelser som f.eks. kontraktlogistik, konsulent- og rådgivningsydelser samt industrispecifikke løsninger er også indeholdt i virksomhedens produktportefølje. Et perfekt fungerende transportnetværk  både i Europa og oversøisk  og informationsteknologi, der er fuldt integreret i alle virksomhedens systemer er basis for levering af intelligente logistikløsninger i hele verden.

Dachser har omkring 26.500 ansatte på 428 steder i verden og er repræsenteret ved datterselskaber i 43 lande. I 2015 omsatte virksomheden for 5,64 milliarder euro og håndterede i alt 78,1 millioner forsendelser med en samlet vægt på 37,3 millioner tons.

Du kan læse mere om Dachser på www.dachser.dk