Skip to main content

Vinterdæk giver færre arbejdsulykker

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2016 05:00 CET

Folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen (S): "Under 50 % af varebilerne kører på vinterdæk om vinteren, men hvis alle gjorde det, ville antallet af arbejdsulykker med motorkøretøjer være væsentligt lavere."

Antallet af arbejdsulykker kunne mindskes drastisk, hvis alle varebiler og minibusser kørte på vinterdæk om vinteren.

I januar måned i år kørte 42 % af alle varebiler rundt på, til årstiden, uegnede sommerdæk, mens det tilsvarende tal for personbiler kun var 12 %. Og det afspejler sig i ulykkesstatistikken. For mens der for landet som helhed sker flere ulykker med motorkøretøjer om sommeren end om vinteren, er det omvendt for antallet af arbejdsulykker med motorkøretøjer. Her sker der over 50 % flere ulykker om vinteren end om sommeren.

Folketingsmedlem, formand for Transportudvalget, næstformand i Færdselssikkerhedskommissionen, Lennart Damsbo-Andersen (S) peger endda på, at sætter man antal arbejdsulykker med motorkøretøjer i forhold til det totale ulykkesantal, så sker der faktisk dobbelt så mange arbejdsulykker, som der teoretisk burde.

Og Lennart Damsbo-Andersen er ikke i tvivl om årsagerne: "Bilister, der kører erhvervsmæssigt, er mere pressede end privatbilister. Man kører buskørsel og skal holde tidsplanen, bringer pakker ud, man har travlt. Og desuden er dækkene ikke altid i orden," siger Lennart Damsbo-Andersen.

"Hvis alle varebiler kørte på vinterdæk om vinteren, ville antallet af arbejdsulykker være væsentlig lavere. Og så ville det også hjælpe, hvis man kørte med tilstrækkelig profildybde," uddyber Lennart Damsbo-Andersen.

Den socialdemokratiske folketingsmand bakkes op af formanden for Dækimportørforeningen Kenneth Saust:

"Færre varebiler kører på vinterdæk i dag end for fem år siden. Det betyder flere varebiler i grøften og på værkstedet, flere nededage, flere udgifter og ikke mindst flere af de lidt mindre alvorlige ulykker, hvor politi og ambulance ikke er til stede, men hvor man bagefter ofte må til lægen eller akutmodtagelsen og har sygedage. Det kunne blive meget bedre, hvis flere varebiler og minibusser kørte på vinterdæk om vinteren," siger Kenneth Saust.

Mange firmaer har for længst taget konsekvensen, og det gælder blandt andet hos Handicap-Befordring, der bringer handicappede ud hver dag i al slags vejr.

Her siger fleetmanager Jesper Ramlau Thomasen: "Vore 340 minibusser kører med 8.500 borgere hver dag, og alle busser har monteret vinterdæk. Vi kører jorden rundt en gang om dagen, og vi skal kunne bringe vore passagerer sikkert frem uanset vejrliget, ikke kun på sne- og isglatte veje, men også på vintervåde veje, skovveje og grusstier samt våde græsplæner. Og i de udbudskrav, vi møder, er det foreskrevet, at vi kører på vinterdæk hele vinteren."

Hos Handicap-Befordring har man kun haft glæde af den beslutning: "Såvel totaløkonomisk som driftsmæssigt hænger det godt sammen for os," siger Jesper Thomasen.

De mange arbejdsulykker om vinteren med motorkøretøjer kaldes trafikkens mørketal, fordi det længe har været upåagtet, hvor stort tallet er.

Lennart Damsbo-Andersen har beskæftiget sig med arbejdsmiljø i otte år. Han har fået beskæftigelsesministerens ord for, at det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at arbejdet gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

"Og det gælder også, hvis der som led i arbejdet køres i glat vinterføre," oplyser Lennart Damsbo-Andersen, der sammen med DTU Management Engineering hos Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby vil forsøge at skaffe endnu mere viden på dette mørke område.

-----------------------------------

Noter:

Hvad er en arbejdsulykke?

Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.

Det er uden betydning, hvori arbejdet består, og hvordan tilskadekomsten sker. En færdselsulykke på gader og veje, hvor ulykken sker for en person under udførelse af arbejde, fx en chauffør, en repræsentant eller en færdselsbetjent, er en arbejdsulykke. Bliver en person under arbejdets udførelse udsat for vold fra mennesker eller dyr med skade som følge, er det en arbejdsulykke. Læs om skader under personalefester på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Kilde: Arbejdstilsynet (https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/anmeld-arbejdsulykker/hvad-er-en-arbejdsulykke)

Arbejdsulykker med motorkøretøjer

Anmeldte arbejdsulykker med motorkøretøjer (undtagen motorcykler og knallerter) i trafikken fordelt på ulykkesår og vinter/sommer

Vintre (dec, jan, feb) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

192 151 146 132 155
Somre (jun, jul, aug) 2011 2012 2013 2014


122 106 94 84

Kilde: Arbejdstilsynets ulykkesregister

Personskadeulykker med motorkøretøjer

Registrerede personskadeulykker med personbil (inkl. taxier og små udrykningskøretøjer), varebil, lastbil og/eller bus involveret fordelt på år og vinter/sommer

Vintre

(dec, jan, feb)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

597 685 493 594 601
Somre (jun, jul, aug) 2011 2012 2013 2014


796 722 710 643

Kilde: Vejdirektoratets uheldsstatistik

-----------------------------------

Yderligere informationer:

Lennart Damsbo-Andersen (S), mobil: 61 62 46 96, mail: lennart.damsbo-andersen@ft.dk 

Kenneth Saust, Dækimportørforeningen, tlf. 36 45 00 46, mail: ks@yokohama.dk

Jesper Ramlau Thomasen, Handicap-Befordring A/S, mobil: 52 34 99 03, mail jrt@hbbus.dk

Denne pressemeddelelse er udsendt af Dækimportørforeningen.

Dækimportørforeningen består af de førende importører af dæk til det danske marked. Det er Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin, Pirelli og Yokohama. Der er en række overvejende mindre brands, der ikke er medlemmer i foreningen.

Dækimportørforeningen har valgt Kenneth Saust, Yokohama Danmark as til formand.
Tlf 36 45 00 46, e-mail ks@yokohama.dk.

Website: www.dækimportørforeningen.dk

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy