Skip to main content

Fremtidens emballager – producentansvar, håndtering og bæredygtighed?

Arrangement

27
FEB
  -

Det kommende producentansvar på emballager og emballageaffald kan blive én af de største game changers i den danske affaldssektor i mange år! - når producenterne skal til at betale for håndtering og behandling af affaldet er der en lang række spørgsmål, der skal tages stilling til...

Hvem skal så rent faktisk håndtere og behandle affaldet? Er det kommunerne? Er det producenterne, eventuelt gennem en kollektiv ordning? Eller en kombination? Og hvornår skal affaldet overdrages, og til hvem? Hvordan skal virksomhedernes betaling til systemet udregnes, og hvem skal der betales til?

Der er mange løsninger på tværs af Europa; men er der én løsning, der kan kopieres til danske forhold?

konferencen 27. februar stiller DAKOFA skarpt på muligheder og faldgruber i det kommende udvidede producentansvar for emballage og emballageaffald samt, hvordan det kan bidrage til mere bæredygtige emballager. Deltag og bliv klogere på fremtidens affaldshåndtering i Danmark.

Fremtidigt producentansvar

Med bl.a. det formål at mindske brugen og miljøpåvirkningen af emballager skal alle EU's medlemsstater fra 31. december 2024 have implementeret et udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald.

Affaldsdirektivets generelle regler giver medlemsstaterne mulighed for at implementere producenternes ansvar udelukkende som et finansielt ansvar, men man kan også vælge at gå hele vejen og overføre ansvaret for såvel indsamling og håndtering som finansiering fra de kommunale ordninger til producenterne. Uanset hvilken model, man vælger, vil producentansvaret påvirke hele værdikæden fra produktion af emballager til affaldsbehandling.

Den danske implementering

På konferencen præsenteres det første videnprojekt om mulige scenarier for organiseringsmodeller for det kommende danske producentansvar, som netop er offentliggjort. Sideløbende har Miljøstyrelsen udført et nabotjek, hvor udvalgte eksisterende systemer er blevet undersøgt. Denne er ligeledes netop offentliggjort. Begge rapporter vil blive fremlagt og debatteret på konferencen.

Det næste skridt i implementeringsprocessen vil være at skabe et overblik over typer og mængder af emballage i Danmark og herunder også, om muligt, skabe et overblik over den nuværende håndtering – den såkaldte baseline. Konferencen vil derfor forsøge at kickstarte dette overblik ved at præsentere de data, som allerede nu er tilgængelige.

Et af de store spørgsmål i den danske implementeringsproces er udarbejdelsen af differentierede gebyrer, der mindsker emballagernes miljøpåvirkning. Gebyrerne kan tage højde for genanvendelighed, klimapåvirkning, ressourceforbrug og samtidig understøtte genbrugsemballager. Vi vil derfor på konferencen få et indblik i fremtidens bæredygtige emballager samt debattere, hvordan vi sikrer, at moduleringen af disse gebyrer understøtter et cirkulært/bæredygtigt forbrug af emballager.

Konferencen vil derfor bl.a. se på:

  • Hvordan skal det afgøres, om en emballage er bæredygtig?
  • Hvad er emballage? Hvilke typer og mængder findes i Danmark?
  • Hvilke overordnede scenarier for organiseringsmodeller for producentansvar er undersøgt og hvilke skal undersøges nærmere?
  • Hvad kan vi lære fra vores nabotjek?
  • Hvordan kan producentansvaret på emballager fremme brugen af bæredygtige emballager?

Se hele programmet for konferencen her

Tilmeld dig

Tilmeld dig til arrangement