Skip to main content

Affaldssektoren er klar til grøn vækst!

Pressemeddelelse   •   Dec 13, 2012 14:49 CET

Når der bliver knaphed på naturens ressourcer, stiger priserne på industriens råvarer. Og når industriens råvarepriser stiger, bliver varerne dyrere at producere og sælge. Dermed falder virksomhedernes konkurrenceevne, og der opstår et samfundsøkonomisk problem.

For at hjælpe danske virksomheder til at opretholde en sund konkurrenceevne har regeringen oprettet adskillige tilskudspuljer, så man via genanvendelse, affaldsminimering og brug af alternative råstoffer kan sikre nogle gunstige markedsvilkår for de danske virksomheder.

Og den danske affaldssektor er klar til at imødekomme regeringens intentioner om at skabe en grøn, økonomisk vækst, hvor der på et miljømæssigt, bæredygtigt grundlag bliver skabt arbejdspladser og eksportmuligheder for danske virksomheder. Det fremgik af adskillige oplæg på en konference om emnet, som den landsdækkende forening for affaldssektoren, DAKOFA, afholdt i København i tirsdags.

Miljøministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet præsenterede på konferencen en mangfoldighed af støtte- og tilskudsordninger, som alle har for øje at medvirke til udvikling af en miljøvenlig, økonomisk vækst, som inkluderer affaldsbranchens medvirken. Seneste skud på stammen er de 400 mio. kr., som regeringen og Enhedslisten i denne uge enedes om udbyde til udvikling af øget genanvendelse og affaldsforebyggelse.

Direktør Lars Goldschmidt fra Dansk Industri kunne således forestille sig nogle faglige redegørelser vedrørende forskellige affaldstyper, som med en innovativ tilgang kunne resultere i nye behandlingsformer. Genvindingsvirksomheder som NCC og RGS90 kunne samstemmende fortælle om erfaringer med håndtering af affald, som umiddelbart kunne være oplagte at lade undergå en anden behandlingsform end i dag. Dermed vil man kunne udvinde nogle kostbare metaller og stoffer fra affaldet, som i modsat fald kan blive en mangelvare for mange produktionsvirksomheder.

DAKOFA, som har 250 medlemmer indenfor affaldssektoren bestående af virksomheder, kommuner, universiteter m.v., vil som følge af den store efterspørgsel på gennemarbejdede ansøgninger til de forskellige tilskudspuljer igangsætte en proces, som kan være med til at udfylde det vidensmæssige hul, der også blev konstateret på konferencen. Jacob Kobæk fra Meldgaard A/S mente således, at ”det er svært at sluge en elefant i én bid” med tanke på alle de formaliteter, der skal være i orden, når man søger de statslige puljer. DAKOFA vil derfor gennem hele 2013 via møder, seminarer og workshops forsøge at knytte bånd mellem på den ene side virksomheder med interessere i tilskud til innovative projekter og på den anden side de ministerielle tilskudsordninger.

Med venlig hilsen 

Ole Morten Petersen
Direktør 

Yderligere informationer om emnet kan hentes via Ole Morten Petersen, tlf. 2571 5959.

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringeraffalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører affalds- og ressourceområdet.