Skip to main content

Skal vi have samme affaldssystemer i hele landet?

Pressemeddelelse   •   Mar 22, 2019 07:45 CET

I 2020 bliver en ny, national affaldsplan sendt i høring, og et af de varmeste emner forventes at blive, hvorvidt og hvordan man i højere grad kan strømligne sortering og indsamling af affald i Danmark.

De danske kommuner har på nuværende tidspunkt mulighed for, til en vis grad, selv at vælge, hvordan de vil indsamle og eventuelt sortere affaldet fra husholdninger. En ny undersøgelse viser, at der overordnet indsamles og sorteres på 5-10 forskellige måder men med så mange forskellige detailkombinationer, at der ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet reelt er tale om groft sagt 98 forskellige kommunale ordninger. De mange kombinationer har dog ikke nødvendigvis stor betydning for genanvendelsen af de enkelte materialer. Det er sandsynligvis langt mere afgørende for genanvendelsen, om der overhovedet findes en indsamlingsordning for den enkelte fraktion hos husstandene eller ej, samt, hvordan den enkelte fraktion sorteres, afsættes og behandles.

Den kommende ensartning af affaldshåndteringen på tværs af landet skal også ses i lyset af de nye EU-krav, som dikterer, at bioaffald (madaffald) skal udsorteres til genanvendelse hos husstandende med virkning fra 2024 og tekstilaffald fra 2025. Derudover skal henholdsvis 55% og 65% af husholdningsaffaldet genanvendes i henholdsvis 2025 og 2035. I Danmark er vi på rette vej – men vi skal blive endnu bedre til at genanvende vores affald, hvis vi skal nå de nye mål.

Vi skal effektivisere – men hvor, og hvordan?

Miljøstyrelsen har offentliggjort en analyse af effektiviseringspotentialet ved kommunal affaldsindsamling. Her står ensartede sorteringskriterier og fælles informationskampagner højt på listen over potentielle virkemidler.

Fælles informationskampagner, hjemmesider og piktogrammer på tværs af kommuner vil ifølge analysen gøre det mere effektivt, når informationen er genkendelig for borgerne på tværs af kommunegrænserne. Effektiv information forudsætter dog, at der indsamles og/eller sorteres de samme affaldsfraktioner på tværs af kommunerne, end det er tilfældet i dag.

Ensartede sorteringskriterier og indsamlingsordninger vil tillige kunne medføre bedre afsætningspriser for affaldet, idet kvalitet og mængder har stor betydning for afsætningsprisen.

Ovenstående - og mange andre facetter ved ensartet indsamling og sortering af husholdningsaffaldet – vil du kunne høre meget mere om på DAKOFAs konference den 26. marts, hvor vi dykker ned i fordele og ulemper ved fremtidige indsamlingsordninger og sorteringsstandarder. Vi ska bl.a. høre flere oplæg fra de centrale myndigheder, som vil fortælle om processen hen imod høringen i 2020 samt det forudgående og fremadrettede arbejde for at skabe ensartede sorteringsstandarder. På konferencen er altså mulighed for at få det forkromede overblik over tiltag og konsekvenser for affaldshåndteringen i kommunerne, og hvordan det vil udmønte sig i de kommende planer og strategier på området.

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringeraffalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører affalds- og ressourceområdet.