Skip to main content

Selvstændige får bedre muligheder under barsel

Nyhed   •   Aug 18, 2015 13:44 CEST

Den nye ordning, Barselsudligning for Selvstændige, giver DANAs medlemmer og andre selvstændige bedre økonomiske vilkår under barsel.

Ordningen fremmer ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere og skal give kvinder bedre muligheder som selvstændige.

Hvad er Barselsudligning for Selvstændige?

Barselsudligning for Selvstændige er en ny barselsordning, der fra oktober 2015 vil udbetale kompensation til selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomst, der går på barsel.

Barselsudligning for Selvstændige skal blandt andet:

  • styrke incitamentet for kvinder til at blive selvstændigt erhvervsdrivende
  • fremme ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere i forbindelse med graviditet, adoption og barsel.

Ordningen blev vedtaget af folketinget i juni 2013.

Hvem kan bruge ordningen?

Ordningen kommer alle selvstændige, der har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, til gode.

Det vil sige, at man blandt andet skal opfylde beskæftigelseskravet for at få barselsdagpenge.

Automatisk

Du skal ikke søge om kompensationen. Den udbetales automatisk til din NemKonto, hvis du har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Hvor meget kan man få?

Kompensationen består af differencen mellem satsen for barselsdagpenge og den selvstændiges beregnede timeløn – dog kun op til et bestemt loft, som i 2015 er på 164,97 kr. i timen.

Da satsen for barselsdagpenge i 2015 er på 111,76 kr., kan kompensationen højst blive på 53,21 kr. i timen. Det fastsatte loft vil blive justeret løbende.

Man kan benytte sig af ordningen i op til 33 uger pr. barn.

Hvem bidrager til ordningen?

Barselsudligning for Selvstændige er en obligatorisk ordning for alle selvstændige mellem 18 og 64 år.

Alle selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomst, der er registreret som aktivt erhvervsdrivende hos SKAT, indbetaler til ordningen. Det sker gennem et årligt bidrag, der i 2015 er på op til 328 kr.

Barselsudligning for Selvstændige opkræver bidrag for første gang den 1. september 2015. Ca. 210.000 selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomstmodtagere vil komme til at indbetale til ordningen.

Mere information

Find mere information om ordningen på www.borger.dk/barselsudligning.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.