Skip to main content

Et tidssvarende A-kasse-system?

Nyhed   •   Okt 18, 2016 14:09 CEST

Lad os bare sætte spørgsmålstegn ved den måde, A-kasserne fungerer på her i 2016...

40 år efter...

I år er det 40 år siden, der blev åbnet for mulighed for at selvstændige erhvervsdrivende kunne forsikre sig mod tab af indtægt ved arbejdsløshed.

Det var et stort skridt for politikerne og et vigtigt skridt for de mange nødlidende små virksomheder, som måtte lukke i tusindvis i 70’erne og 80’erne.

DANA blev startet i 1976, straks da muligheden blev åbnet, og ret hurtigt blev henved 100.000 selvstændige medlem af en A-kasse.

Politisk så nogle med stor skepsis på, at selvstændige kunne forsikre sig. Man var bekymret for, at der kunne ske misbrug af ordningen. Og for at forhindre misbrug blev betingelserne for udbetaling af dagpenge til en tidligere selvstændig gjort meget stramme.

Der er sket ændringer gennem årene, men ikke noget, der grundlæggende har gjort op med mistro og mistænkeliggørelse af de selvstændige i A-kasse-systemet.

Reglerne og principperne stammer altså stadig fra den skepsis, der var over for de selvstændige for 40 år siden. Er det rimeligt ?

Når man tænker over, hvor meget samfundet og holdningerne i samfundet har ændret sig i den forløbne periode, må det være rimeligt at kræve, at der laves en forsikringsordning for selvstændige, der passer til 2016, og som fremtidssikres.

Heldigvis er der allerede sat et grundigt arbejde i gang for at sikre et bedre A-kasse-tilbud til de selvstændige og de såkaldt atypisk beskæftigede, freelancerne. Det finder vi positivt.

Og det er meget tilfredsstillende, at politikere og embedsmænd lytter til, hvad vi fra DANA har at byde ind med, både af erfaring med de nuværende regler, og – ikke mindst – at DANAs forslag til forbedringer af dagpengesystemet vinder gehør i det særlige udvalg under Regeringen.

Hvis man skulle starte DANA – De Selvstændiges i dag

En god tilgang til opgaven vil efter min mening være at forsøge at besvare spørgsmålet, ”Hvordan ville arbejdsløshedsforsikringen for de selvstændige se ud, hvis man skulle starte fra bunden i dag?”

Verden anno 2016 ser meget anderledes ud end Verden 1976. Virksomheder drives på andre måder og på andre vilkår end tidligere, og danskerne har andre behov, ønsker og værdier og holdninger end i 1976.

Behovene i samfundet for et fleksibelt og robust arbejdsmarked er store, og skal selvfølgelig tilgodeses. Det omfatter både den danske model og vores højt besungne flexicurity-system, som netop sikrer mulighed for at hyre og fyre i takt med virksomhedernes behov, men uden at arbejdsstyrken derved forarmes.

Virksomhederne og virksomhedsejerne er et centralt led i, at denne model kan virke, og de små virksomheder er helt uundværlige for samfundet overhovedet kan fungere. De selvstændiges betydning kan ikke overdrives. Heldigvis bliver efterhånden flere og flere her i landet selvstændige.

Iværksætter er blevet et plus-ord, og mange tusind lønmodtagere supplerer deres faste løn som små iværksættere med freelance-arbejde ”ved siden af” den faste lønindtægt. Måske med planen om en dag at gøre sig fri og blive fuldtids selvstændig.

Det er efter min opfattelse et af stederne, hvor der kan opstå misforståelser.

For det er netop ikke ”ved siden af”, men som en del af deres arbejdsliv, at disse ihærdige folk freelancer. Det er en del af deres indkomst, en del af deres arbejdstid, en del af deres identitet, en del af deres faglige og personlige udvikling. Og måske endda en nødvendig styrkelse af deres grundlag for en dag at blive fuldtidsselvstændige.

Ikke at det behøver at være et mål. Men at freelance-arbejdet bliver betragtet som arbejde på lige fod... det er et mål.

Den nye tids mennesker – nye værdier – nye krav

Det er i 2016 en helt anden version af mennesket, der sætter dagsordenen med en mere moderne og mindre mistroisk observans. Det skal vi omfavne og leve op til, for det kan være grobund for en positiv udvikling. Min opfattelse er, at lovgivningen bør afspejle dette, og det er et bærende princip i alle de forslag, som DANA har afleveret til forbedring af dagpengesystemet for selvstændige.

Jeg tror dog ikke, at vi i 2016-17 vil være i stand til at skabe et nyt A-kasse-system, som kan virke i de næste 40 år. Men hvis vi kan få aflivet nogle af de gamle, sure principper og systematisk mistro, vil vi være nået langt.

DANAs rejse

Det er lykkedes for os i DANA at udvikle vores virksomhed, så vi i dag kan levere den bedste kvalitet og service samt tilbyde værdifulde netværk med andre selvstændige og et stort udbud af særdeles favorable medlemsfordele.

Men vi vil meget mere !

DANA kæmper målrettet for at få lavet de bedst mulige regler for DANAs medlemmer - og for selvstændige i almindelighed.

Kom gerne med dit bud på forbedringer på kcf@dana.dk (direktør Keith Fobian)

Det er NU! Iværksætternes tryghed skal sikres

Reformarbejdet kører på højtryk, og arbejdsløshedsforsikringen skal tilpasses til det 21. århundrede. Det kan ikke vente længere. Og vores mål er, at regelsættet på dette uhyre vigtige område – iværksætternes, de selvstændiges tryghed – opprioriteres og styrkes, således at vi i 2017 kan tage et moderne, enkelt, fleksibelt og fremtidssikret dagpengesystem i brug.

Vi har allerede et godt sikkerhedsnet for iværksættere og selvstændige – DANAs mål er at få det gjort tidssvarende og endnu bedre. Derfor kaster vi ressourcer i at få det bedste system, der sikrer alle, der driver en virksomhed på fuld tid eller på deltid og uanset om du kalder dig selv iværksætter eller selvstændig

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy