Skip to main content

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2017 10:38 CEST

De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

En ny analyse af fjernvarmeselskabernes priser, som Energitilsynet netop har offentliggjort, viser, at prisen på fjernvarme det seneste år er faldet med 0,7 procent. De seneste tre år er prisen i gennemsnit faldet med 11 procent, svarende til 1.563 kroner pr. husstand.

- Er du en af de 3,5 millioner danskere, der får opvarmet stuen med fjernvarme, så er der, her på tærsklen til fyringssæson, ekstra god grund at være glad. Fjernvarmeselskaberne har igen i år reduceret priserne og gjort fjernvarmen billigere for forbrugerne, siger Kim Mortensen.

Prisfald på trods af stigende priser på brændsler
Ifølge Dansk Fjernvarme skyldes prisfaldet både, at selskaberne er blevet mere effektive og investeringer i ny teknologi begynder at slå igennem. Flere fjernvarmeselskaber har blandt andet indført ændrede priser, der skal få forbrugerne til at udnytte varmen bedre, inden den sendes retur til fjernvarmeselskabet.

- De mange fjernvarmeselskaber lægger en stor indsats i at sikre billigere og mere bæredygtig fjernvarme. Det er det vores kunder og ejere efterlyser. Derfor er jeg selvfølgelig glad for, at vi leverer på det vi bliver målt og vejet på, siger Kim Mortensen.

Prisen på fjernvarme er det seneste år reduceret på trods af, at det er blevet dyrere for fjernvarmeselskaberne at indkøbe brændsler såsom naturgas og bæredygtig biomasse. Prisen på naturgas, der udgør 24 procent af selskabernes brændsler, har i samme periode været stigende og prisen på biomasse, såsom træpiller, flis og halm, der udgør mere end 33 procent af selskabernes brændsler, har været konstant eller svagt stigende.

Selskaberne vil mere grøn omstilling
Mens prisen på fjernvarme er faldet med 11 procent de seneste tre år, har fjernvarmeselskaberne investeret i grøn omstilling og andelen af vedvarende energi er i samme periode steget fra 47 procent til mere end 51 procent.

En af de billigste måder at øge andelen af vedvarende energi i fjernvarmen er ved i højere grad at udnytte den stigende mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien og snart også kommer fra de mange datacentre.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal videre med den grønne omstilling. Desværre står en række afgifter i vejen for at vi kan udnytte den stigende mængde overskudsvarme, siger Kim Mortensen og fortsætter,

- Det er særligt elafgiften til kollektive varmepumper, der står i vejen for at vi kan få overskudsvarmen ud i stuerne i stedet for op til fuglene.

Fakta om fjernvarmestatistikken:

  • Den gennemsnitlige varmepris for et standardhus på 130 kvm er faldet fra 14.268 kroner i 2014 til 12.705 kroner i 2017.
  • Prisen på fjernvarme er i gennemsnit faldet med 1.563 kroner eller hvad der svarer til 11 procent de seneste tre år.
  • Samlet set har fjernvarmeselskaberne reduceret deres omkostninger med mere end 2 milliarder kroner de seneste tre år.
  • Alene sidste år er prisen i gennemsnit faldet med 0,7 procent.
  • I den samme periode, hvor fjernvarmeselskaberne har reduceret forbrugernes pris med 0,7 procent, har prisen på brændsler, såsom naturgas og bæredygtig biomasse, der tilsammen udgør 57 procent af det samlede brændselsmiks, været stigende.

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.