Gå til indhold
DONG Energys kulstop sætter grøn omstilling i 5. gear

Pressemeddelelse -

DONG Energys kulstop sætter grøn omstilling i 5. gear

Det er et stort skridt for den grønne omstilling, når DONG Energy i 2023 siger farvel til kullene på de danske kraftvarmeværker. Sådan lyder meldingen fra Dansk Fjernvarme og Din Forsyning i Esbjerg.

- Varmesektoren har igennem en årrække trukket det grønne læs og udfaset såvel kul som naturgas på værker både i de store og de mindre byer. Når DONG Energy nu siger endegyldigt farvel til kullene på deres sidste værk i Esbjerg, er det er en stor sejr for det grønne Danmark, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Andelen af kul i varmesektoren er i perioden fra 2005 til 2015 reduceret med 25 procent. DONG Energys beslutning om at konvertere i Esbjerg og Kalundborg har sammen med andre selskabers beslutning om at investere i biomasse for alvor sat tempo på den grønne omstilling i varmesektoren. Blandt andre har Forsyning Helsingør netop investeret i et biomassefyret kraftvarmeværk.

- Vi går simpelthen fra 4. til 5. gear med at omstille varmesektoren til vedvarende energi. Det er især glædeligt da det samtidig er et udtryk for, at de bæredygtige og miljøvenlige løsninger også er de billigste for forbrugerne, siger Kim Mortensen.

Grøn, sikker og billig varme hos Din Forsyning i Esbjerg
Hos forsyningsselskabet Din Forsyning i Esbjerg glæder man sig ligeledes over udmeldingen, der bakker op om selskabets ambition om at omstille til bæredygtig energi.

- Kul er ikke en del af den fremtidige løsning for vores fjernvarmeforsyning i Esbjerg og Varde. Vi ønsker at levere en grøn, sikker og billig fjernvarme til vores kunder, og derfor ser jeg positivt på, at DONG Energy også har besluttet at udfase kullene i vores forsyningsområde. Dermed bliver de én blandt flere mulige, fremtidige leverandører af grøn fjernvarme i Esbjerg og Varde, siger Jesper Frost Rasmussen, direktør i DIN Forsyning.

DONG Energy kunne i oktober sidste år meddele, at de var færdige med at konvertere Studstrupværket i Aarhus, hvormed de reducerer CO2-udslippet i Aarhus Kommune med 320.000 ton årligt. I december gjaldt det så Avedøreværket ved København, hvor konvertering fra kul til biomasse har reduceret udslippet med 500.000 ton CO2 om året.
 

For mere information kontakt:

Dansk Fjernvarme, direktør Kim Mortensen, tlf. +45 4021 2220

Din Forsyning, direktør, Jesper Frost Rasmussen, tlf. +45 2724 1800

Related links

Emner

Tags

Regioner


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197

Relateret materiale