Skip to main content

Fjernvarmen investerer i 900 km rør

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2017 06:16 CEST

Vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Fjernvarmeselskaberne vil i år investere 6 milliarder kroner i forsyningssikkerhed og grøn omstilling, viser rundspørge hos Dansk Fjernvarmes medlemmer. Men usikkerhed omkring investeringsbetingelserne sænker investeringslysten de kommende år.

Det er store beløb, den danske fjernvarmesektor forventer at investere for i den kommende tid.

En ny rundspørge foretaget af Dansk Fjernvarme blandt organisationens knap 400 medlemmer viser, at selskaberne de kommende tre år vil investere for mindst 15,5 milliarder kroner. Det oplyser magasinet Fjernvarmen, der netop er udkommet.

Når de danske fjernvarmeselskaber investerer, sker det med fokus på forsyningssikkerhed, billigere priser til forbrugerne og grøn omstilling.

Og Dansk Fjernvarme vurderer da også, at selskaberne vil lægge deres investeringer inden for de tre faktorer.

- Øverst på fjernvarmeselskabernes to-do liste står, at de skal investere i forsyningssikkerhed, billigere priser og i grøn omstilling. Hvad enten der er tale om nyinvesteringer eller investeringer i vedligehold, så er det med forbrugerne for øje, så vi kan fastholde en fjernvarme, der også efter international standard er helt i top, siger Kim Behnke.

I 2017 og 2018 forventer landets fjernvarmeselskaber at investere for omkring 6 milliarder kroner hvert år. Men på lidt længere sigt er der noget usikkerhed omkring investeringslysten og ambitionsniveauet. Opgørelsen viser, at investeringerne i 2019 falder til under 4 milliarder kroner.

Vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke vurderer, at faldet kan skyldes to faktorer:

- Det kan skyldes, at fjernvarmeselskaberne endnu ikke har fuldt overblik over deres investeringsplaner for 2019, forklarer han.

- Men en del af forklaringen er også, at der er usikkerhed om investeringsbetingelserne i 2019 og frem. Det er året, hvor grundbeløbet er bortfaldet. Og der er stadig politisk usikkerhed omkring, hvilke rammevilkår selskaberne har derefter, siger Kim Behnke.

Fjernvarmen breder sig
En del af investeringerne skal dog også gå til at udvide det danske fjernvarmenet. Ifølge rundspørgen har mere end hvert tredje medlem hos Dansk Fjernvarme planer om at udvide forsyningsnettet inden for de kommende tre år. I alt planlægger selskaberne at lægge 900 km. nye fjernvarmerør.

- I forhold til hvor mange husstande, det drejer sig om, vurderer jeg, at det sammenlagt er omkring 52.000, oplyser vicedirektøren. Men han forventer, at det reelle tal vil være højere.

- Vi ved fra Danmarks Statistik, at udbygningen af fjernvarmenettet de seneste fire år har ligget på omkring 20.000 nye husstande hvert år. Den udvikling, forventer vi, vil fortsætte, og at selskaberne fortsat både vil konvertere eksisterende byggeri til fjernvarme og udvide med fjernvarme i nybyggeri, lyder vurderingen fra Kim Behnke.

Fakta:
Udbygning af fjernvarme
Antallet af danske husstande med fjernvarme er siden 2014 steget fra 1,6 mio. til 1,7 mio, hvilket svarer til 64 procent af de danske husstande.

Siden 2014 har omkring 20.000 husstande hvert år fået fjernvarme. 

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.