Skip to main content

Godt, at ny EUDP-strategi fokuserer på styrkerne

Pressemeddelelse   •   Jan 26, 2017 12:00 CET

Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme

EUDP har i dag offentliggjort en ny strategi for støtteværdige projekter i 2017-2019. Dansk Fjernvarme mener, det er en flot strategi, der skaber grundlag for yderligere vækst i energisektoren.

I den nye EUDP-strategi lægges fokus på at belønne projekter, der fokuserer på de globale tendenser, men også hvor den danske energisektor har sine styrkepositioner, og hvor det erhvervsmæssige potentiale er størst.

For 11 milliarder dansk fjernvarmeseksport
Fjernvarmen, der i strategien bliver fremhævet som en af de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner, bliver beskrevet som verdens mest effektive med et stort potentiale indenfor både jobskabelse og øget eksport.

Det er blandt andet de danske kraftvarmeværker, der udnytter brændslerne ved både at producere el og varme. Det gør de i stigende grad ved at fyre med biomasse, der i de store byer har erstattet kullene og udenfor de store byer primært har erstattet naturgas.

- Når de danske fjernvarmeselskaber og fjernvarmeindustrien hvert år kan åbne dørene for 200 udenlandske delegationer, der kommer til Danmark for at se vores succes, så skyldes det i høj grad, at vi har verdens mest effektive kraftvarmeværker, der bidrager til at holde energisystemet sammen, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Jeg skal være den første til at hilse velkommen, at EUDP i deres nye strategi har valgt at fokusere på de danske styrkepositioner, sådan at vi får realiseret de store potentialer vi blandt andet har på fjernvarmeområdet.

Den danske fjernvarmeindustri eksporterer for cirka 6,6 milliarder kroner, men industrien forventer ifølge en undersøgelse gennemført af COWI for DI Energi, Fjernvarmeindustrien, Dansk Fjernvarme og Grøn Energi, at eksporten vil stige med 56 procent til i alt 10,7 milliarder kroner i 2025.

Overskudsvarme og fjernkøling er danske guldæg
Ifølge Dansk Fjernvarme har vi i både fjernvarme og -køling nogle guldæg, der kan indfri store økonomiske potentialer, hvis nye udviklingsprojekter kan få en håndsrækning.

- Vi kan til gavn for fjernvarmekunderne, erhvervslivet og miljøet høste store mængder energi, der i dag bortledes som overskudsvarme. Danske løsninger kan eksporteres, da hele EU kan løse en stor del af klimamålene ved at genanvende overskudsvarme til fjernvarmeformål. Nye store datacentre minder os om potentialerne ved overskudsvarme, når Odense og Viborg kan få miljørigtig fjernvarme til henholdsvis 20 og 30.000 hjem. Det kræver blot, at vi får færdigudviklet teknologien, og moderniseret afgiftsreglerne, siger Kim Behnke.

- Tilsvarende har vi i fjernkøling en teknologi, der i stigende grad fungere i samspil med fjernvarme og som er særdeles attraktiv på de danske nærmarkeder og i Sydeuropa, siger Kim Behnke.

- Så når EUDP vælger at fokusere på vores styrkeområder og der, hvor man så at sige får mest for pengene så kan man som fjernvarmemand kun være optimistisk på fremtiden, lyder det fra vicedirektøren

Den danske fjernvarmeindustri forventer at skabe cirka 2.400 nye jobs hos eksportvirksomhederne indenfor fjernvarme og -køling inden 2025.