Skip to main content

​To rapporter peger i samme retning – lad os komme i gang

Pressemeddelelse   •   Apr 30, 2019 13:06 CEST

Der er rigtig gode tanker i både Klimarådets og Det Økonomiske Råds rapporter. Begge råd har tirsdag offentliggjort nye rapporter, der peger i den helt rigtige retning, mener Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme ser rigtigt positivt på forslagene i de netop offentliggjorte rapporter fra Klimarådet og Det Økonomiske Råd.

- De to rapporter fra dels Klimarådet og dels Det Økonomiske Råd fremhæver hver især behovet for, at vi skal planlægge og vælge klimarigtige løsninger frem for ensidigt fokus på økonomiske prioriteringer, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Den danske kvotebelagte sektor har ifølge rapporten fra Det Økonomiske Råd en stor positiv effekt på det globale CO2-udslip. Det skyldes blandt andet effektive kraftvarmeværker, hvor elproduktion kombineres med boligopvarmning. Kollektive og klimavenlige løsninger er dermed også svaret på ikke bare Danmarks men også de globale klimaudfordringer, mener Kim Mortensen fra fjernvarmeselskabernes brancheforening.

Eksempelvis fremhæver Klimarådet behovet for konvertering af individuelle naturgasfyr til fjernvarme. Samtidig advarer Det Økonomiske Råd om sundsskadelige virkninger ved øget partikeludledning særligt i byerne.

- Derfor er det vigtigt, at kommunerne fastholder muligheden for at planlægge en miljørigtig udbygning af varmeforsyningen, og at staten med de samfundsøkonomiske beregninger standser favoriseringen af naturgas og individuelle miljøskadelige løsninger, lyder det fra Kim Mortensen.

- Brændeovne har vist sig som en af de største kilder til luftforurening i byerne og kun med konkurrencedygtige kollektive fjernvarmeløsninger, kan vi for alvor gøre en indsats for at nå Danmarks CO2-reduktionsmål og samtidig gøre byer og lokalsamfund sunde og bæredygtige, siger direktøren.

Fjernvarmen kan bidrage til bæredygtig udvikling
Dansk Fjernvarme mener derfor, der ikke er nogen samfundsøkonomiske gevinster i ensidigt at pålægge fjernvarmen ekstraomkostninger f.eks. i form af dobbeltbeskatning af CO2, hvis alternativet bliver endnu flere brændeovne og individuelle biomasseanlæg.

- Alle har ret til et grønt og sundt liv uanset indkomst. Derfor er det godt, at Det Økonomiske Råd nu sætter fokus på det. Men det kræver, at vi satser mere på bæredygtige byer og lokalsamfund, siger Kim Mortensen.

Her kan Danmark som first mover på en række teknologiske løsninger inden for energiteknologi – særligt omkring fjernvarme og energieffektive løsninger – bidrage til opfyldelsen af flere verdensmål.

- Danske virksomheder kan bidrage til resten af verden med en bæredygtig udvikling, hvis vi tør satse yderligere på at investere i grønne løsninger i byerne i stedet for det ensidige fokus på økonomisk nedregulering og økonomiske gevinster, der har præget debatten de seneste år, mener Kim Mortensen og fortsætter:

- Derfor er det også glædeligt, at specielt Klimarådet nu opfordrer til en ændret adfærd med fokus på klimarigtige løsninger, og at Det Økonomiske Råd dokumenterer, at Danmarks vej indenfor kvotesektoren virker og kan overføres til andre lande.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.