Gå til indhold
Vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke
Vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke

Pressemeddelelse -

Usikkerhed om afgifter truer Danmarks grønne førerposition

En ny rapport fra Verdensbanken har netop kåret Danmark som førende i grøn energi. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog mener, at usikkerhed om afgifter truer den danske førerposition.

I en ny rapport fra Verdensbanken ligger Danmark helt i front målt på adgang til energi, energieffektivitet og vedvarende energi.

- Der er grund til at kippe med flaget, når store internationale institutioner får øjnene op for de store kvaliteter, som den danske energi- og forsyningssektor rummer. Vi er i fuld gang med at gennemføre den grønne omstilling til et energisystem baseret på vedvarende energi med mere el i fjernvarmen, bæredygtig biomasse, der fortrænger kullene på de store og mellemstore kraftværker og bedre udnyttelse af overskudsvarme, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Energisektoren venter på 3. år
Alligevel mener Dansk Fjernvarme, at der er grund bekymring, når man ser på, hvordan fremtiden ser ud for energi- og forsyningssektoren. Helt centralt udestår en afklaring af, hvordan afgifter og tilskud skal fordeles for at give bedre incitament til at øge andelen af vedvarende energi.

Det skyldes blandt andet, at energisektoren har ventet på en række afgiftsanalyser, der skal skabe grundlaget for en politisk beslutning om indretningen af afgifter og tilskud.

- Med energiaftalen fra 2012 blev politikerne enige om, at der skulle udfærdiges en række analyser af afgifterne i energisektoren. Dette arbejde skulle ligge færdig i 2014. I dag skriver vi 2017 og energisektoren ved fortsat ikke, hvordan man politisk ønsker at indrette afgifterne, siger Kim Behnke og fortsætter,

- Dermed er det ikke forkert at sige, at fjernvarmeselskaberne langt hen ad vejen må træffe beslutninger med unødvendig stor usikkerhed, når selskaberne for 25 år frem investerer i nye anlæg, hvilket mange af dem er tvunget til for at fastholde den høje forsyningssikkerhed.

Fjernvarmen sender appel til ministeren
Dansk Fjernvarme sender dermed en klar appel til ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, om at se og få fremlagt de sidste analyser, så fjernvarmeselskaberne kan få afklaring på deres investeringsvilkår.

- Den bedste forårsgave, ministeren kan give fjernvarmesektoren, er at få skabt ro om de vilkår som, de danske fjernvarmeselskaber skal investere efter. Vi har i løbet af de seneste mange år vist, at vi er parate til at gå den ekstra mil for at omstille vores energisystem til bæredygtig energi. På trods af, at vi har manglet politisk retning, siger Kim Behnke og afslutter,

- Skal vi fortsætte den retning, samtidig med at vi gennemfører den grønne omstilling med de lavest mulige omkostninger, kræver det, at vi får en afklaring på vores investeringsvilkår.

Related links

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197