Skip to main content

Danske Spil fik en god start på det liberaliserede marked

Pressemeddelelse   •   Mar 20, 2013 09:02 CET

Regnskabsåret 2012 gav en resultatfremgang på 225 mio. kr. i forhold til året før.

Danske Spil kan ifølge Årsrapport 2012, som offentliggøres i dag, fremvise et resultat efter skat på 1.854 kr. svarende til en fremgang på 225 mio. kr. eller 13,8 % i forhold til 2011. Heraf vedrører 157 mio. kr. avance i forbindelse med erhvervelsen af Elite Investment A/S.

- Den betydelige fremgang i vores resultat er et udtryk for, at Danske Spil er kommet godt fra start på det nye spillemarked, der blev en realitet fra 1. januar 2012, siger Danske Spils administrerende direktør H.C. Madsen.

Det gode resultat er således påvirket positivt af en stærk position på sportsspil og nye produktlanceringer som Poker og Casino, der nu kan markedsføres i Danmark i kraft af den nye lovgivning.

- Det nye talspil Eurojackpot kombineret med et gunstigt superpuljeforløb i Onsdags Lotto i starten af året samt EM i fodbold er også blandt årsagerne til resultatfremgangen, tilføjer H.C. Madsen.

Til gode formål og til staten udloddes der i alt 1.413 mio. kr.

Samlet set blev der i 2012 genereret en bruttospilleindtægt (BSI) af Danske Spil-koncernens produkter på 4.117 mio. kr. Til sammenligning blev der solgt spil for 3.904 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 5,4 % *). Omregnes sidste års BSI til spilleindtægter udgjorde disse 8.780 mio. kr., hvor omsætningen på de tilsvarende produkter i 2012 udgjorde 9.421 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 7,3 %.

2012 i overblik (sammenligningstal for sidste år i parentes).

Resultat: 1.854 mio. kr. (1.629 mio. kr.)
BSI-omsætning: 4.177 mio. kr. (3.904 mio. kr.)
Spilleindtægter: 9.421 mio. kr. (8.780 mio. kr.)
Omkostninger: 838 mio. kr. (739 mio. kr.)

Yderligere oplysninger hos H.C. Madsen på telefon 24 22 21 00

Med venlig hilsen 

Thomas Rørsig
Informationschef

*) Med indtræden på Poker og Casino markedet har Danske Spil også ændret sit omsætningsbegreb fra ”Spilleindtægter” (Indskud) til ”Bruttospilleindtægter (BSI)” der er defineret som indskud fratrukket præmier