Skip to main content

​Flere kom med – 84% af borgerne kom i praktik på blot seks uger

Pressemeddelelse   •   Apr 11, 2019 12:31 CEST

Joe Maurice Gottenborg Berge, Kommerciel direktør for DEKRA Job

Flere kom med – 27 borgere kom i praktik på blot seks uger

Som et led i Beskæftigelsesministeriets satspuljeprojekt ’Flere skal med’ har Københavns Kommune haft 32 borgere i et intensivt seks ugers forløb hos DEKRA Job. Formålet med projektet har været at få 40 procent af de langtidsledige i udvalgte kommuner tættere på beskæftigelse. Vi har været med i den afsluttende fase af projektet for at hjælpe Københavns Kommune med at nå dette mål. Hos DEKRA Job kom 84 procent af borgerne i virksomhedspraktik.

En håndholdt indsats

Hos DEKRA Job har vi fokuseret udelukkende på at få klargjort borgernes reelle kompetencer samt CV, og vi har fulgt borgeren tæt hele vejen til og med praktiksamtalen, da flere af borgerne med længere ledighed enten har sproglige, helbredsmæssige eller sociale udfordringer, der gør det svært for borgeren selv at se sig i en praktik. Derfor har vores konsulenter fokuseret på at stille virksomhederne og borgeren realistiske forventninger, så borgeren endte i en praktik, der reelt gavnede virksomheden, men som samtidig også tog hensyn til de eventuelle udfordringer, som borgeren stod med. Det resulterede i, at 69 procent af borgerne i forløbet fik praktikplads allerede efter deres første praktiksamtale. I fem tilfælde skulle der to praktiksamtaler til, før praktikken kom i hus. I alt kunne 27 af forløbets 32 deltagere altså glæde sig over at have fået en praktikplads i stand inden for seks uger.

Resultatet skyldes blandt andet, at vi i ugerne op til projektets start forberedte os ved at ringe potentielle praktikpladser op, hvor udgangspunktet for opkaldene var borgernes egne ønsker og sager. Det gjorde, at vi kunne tilbyde nogle borgere praktiksamtaler allerede fra første dag, de mødte op. Resultat er, at 27 københavnske borgere er endt i virksomhedspraktik, og hos DEKRA Job får vi fornøjelsen af at følge udviklingen hos de 27 borgere i de kommende måneder.

Unikke praktikpladser

De 27 virksomhedspraktikker er fordelt på 26 forskellige arbejdspladser. Det er et resultat, vi er stolte af, da vi tror på, at arbejdspladsen og borgeren reelt skal matche hinanden, hvis praktikken skal gavne borgeren og virksomheden – og derved borgerens fremtidige jobmuligheder. Da borgernes baggrunde og forudsætninger netop er forskellige, er det naturligt, at borgerne ender mange forskellige steder i virksomhedspraktik som f.eks. på dette hold, hvor borgerne er kommet i praktik som alt fra lagerarbejder til kirkehjælper.

Om DEKRA

DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion, ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse.

DEKRA har kontorer i mere end 50 lande og beskæftiger over 39.000 medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er Global Partner for en Sikker Verden.

I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300 kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed med højt til loftet og let til smil.

DEKRA dækker hele Danmark.