Skip to main content

Nyt boligbeskatningssystem på vej

Nyhed   •   Jul 14, 2017 09:12 CEST

Et nyt boligbeskatningssystem er vedtaget i folketinget, læs her mere om hvad det vil betyde for dig og din familie.

Der er pr. 2. maj 2017 indgået aftale med et flertal i folketinget om, at boligbeskatningssystemet, som vi kender det, skal ændres til et nyt og anderledes system. Det nye system får betydning for en lang række ejendomme, og i det følgende vil der blive givet en beskrivelse af betydningen for de almindelige boligejere, der vil blive berørt af det nye system.

Forsigtighedsprincippet

Det oprindelige boligbeskatningssystem var af mange kritiseret for ikke at basere sig på rigtige og realistiske ejendomsvurderinger. Denne kritik forsøger man nu at gøre op med, gennem de nye regler. Dette sker blandt andet ved at indføre et forsigtighedsprincip, der skal finde anvendelse når de almindelige boliger skal offentligt vurderes.


Beskatningen af almindelige boliger består i dag af en grundskyld og en ejendomsværdiskat, der begge beregnes ud fra en offentlig vurdering af henholdsvis grundens og ejendommens værdi. Dette system videreføres for så vidt med de nye regler, men måden hvorpå beskatningsgrundlaget beregnes af henholdsvis grund- og ejendomsværdien ændres. Det ovenfor omtalte forsigtighedsprincip indebærer for eksempel, at ejendomsværdiskatten og grundskylden fremadrettet skal fastsættes ud fra de offentlige vurderinger fratrukket 20 %. Forestiller man sig således en ejendomsvurdering på kr. 1.000.000, vil beskatningsgrundlaget alene være kr. 800.000, hvilket tilsvarende vil gøre sig gældende for grundskylden.

Ejendomsværdiskatten

Udover forsigtighedsprincippet har boligejerne også udsigt til en lavere ejendomsværdiskattesats. Som reglerne er i dag, betales i udgangspunktet 1 % af den offentlige ejendomsværdi i ejendomsværdiskat. Med de nye regler, er det tilsigtet, at ejendomsværdiskattesatsen skal sættes ned til 0,55 % af den offentlige ejendomsvurdering fratrukket de ovenfor omtalte 20 %. Med en videreførelse af eksemplet ovenfor, skal der derfor kun betales 0,55 % af kr. 800.000 i ejendomsværdiskat, eller i alt kr. 4.400.

Som tidligere vil der fortsat ske en progressiv beskatning af ejendomme med en høj værdi. Ejendomsværdiskatten på ejendomme med en værdi på over 7,5 mio. vil derfor blive 1,4 %, hvorimod den tidligere var på 3 % for ejendomme med en værdi på over 3 mio.

Også grundskyldspromillen vil falde fra et gennemsnit på ca. 26 til 16 promille.

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, eller har du spørgsmål til fast ejendom i øvrigt, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som har mange års erfaring inden for dette område. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.