Skip to main content

Forsinket på hjemrejsen - kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Nyhed   •   Jan 29, 2016 13:30 CET

Sag 2014/0142

Sagen
Klageren køber en pakkerejse til Tunesien for 6 personer med fly, indkvartering og ”all inclusive” til en pris på i alt 30.000 kr.

Da klageren skal rejse hjem, viser det sig, at flyselskabet har udskiftet flyet til et mindre, hvilket resulterer i, at klageren ikke kan komme med denne afgang.

Klageren tager tilbage til hotellet og afventer besked fra rejsebureauet om en ny hjemrejse. 

Tre dage efter den oprindelige hjemrejse kommer klageren med et andet fly.

I den mellemliggende periode har rejsebureauet ifølge klageren ikke givet meget lyd, og det har været svært for klageren at komme i kontakt med bureauet.

Efter hjemkomsten kræver klageren, at rejsebureauet dækker klagerens tabte arbejdsfortjeneste samt udbetaler en kompensation for den utilfredsstillende service i forbindelse med hjemrejsen. Klageren er ikke i besiddelse af dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste i form af en lønseddel, men har i stedet indsendt dokumentation fra sin arbejdsgiver, som bekræfter tabet skriftligt.

Rejsebureauet har trods opfordring fra Pakkerejse-Ankenævnet ikke udtalt sig i sagen.

Afgørelsen
Pakkerejse-Ankenævnet finder i sagen, at klageren er berettiget til et nedslag i rejsens pris som følge af den utilfredsstillende service i forbindelse med hjemrejsen. Kompensationens størrelse fastsættes til 3.000 kr.

Herudover finder nævnet, at klageren er berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som er dokumenteret af klagerens arbejdsgiver, idet forsinkelsen efter det oplyste ikke skyldes udefra kommende omstændigheder.

Endelig bemærker Ankenævnet, at det er kritisabelt, at rejsebureauet ikke har besvaret nævnets henvendelser i sagen.

Hvad kan vi lære?
I sagen bliver klageren tre dage forsinket på hjemrejsen. Som udgangspunkt giver dette ikke en kunde ret til nedslag i rejsens pris med den begrundelse, at der ikke er mistet tid på destinationen.

Som det er fremgår af denne sag, kan en kunde dog alligevel have ret til et nedslag i rejsens pris, hvis rejsebureauet ikke har ydet tilstrækkelig assistance i forbindelse med forsinkelsen.

Det er derfor vigtigt at huske på, at selvom kunden ikke har ret til kompensation for forsinket hjemrejse, skal rejsebureauet altså fortsat hjælpe kunden, herunder give kunden den nødvendige information om hjemrejsen, i ventetiden.

På grund af den tredages forsinkelse har klageren i sagen ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da forsinkelsen efter det oplyste ikke skyldes udefra kommende omstændigheder.

Som udgangspunkt skal en kunde dokumentere ved løntræk på en lønseddel, at kunden har lidt det påståede tab. Tabt arbejdsfortjeneste kan dog også dokumenteres på anden måde. Fx som i denne sag hvor klageren har fået sin arbejdsgiver til at underskrive dokumentation for, at klageren reelt har haft et løntab. Sådan dokumentation fra arbejdsgiveren vil også give kunden ret til dækning.

Det er dog vigtigt at huske på, at tab af feriedage ikke berettiger kunden til erstatning, da der ikke er tale om et økonomisk tab.

Endelig skal DRF opfordre til, at et rejsebureau, der er indklaget i en sag for Pakkerejse-Ankenævnet, altid svarer på nævnets henvendelser.

Faktum er ikke altid sådan som klageren har fremlagt det, hvorfor det altid er en god idé, at rejsebureauet får mulighed for at bidrage med deres syn på sagen – fx vil rejsebureauet ikke være erstatningsansvarlig for en kundes tabte arbejdsfortjeneste, hvis forsinkelsen skyldes udefra kommende omstændigheder.

Ved spørgsmål til kendelsen kan DRF’s sekretariat kontaktes på drf@travelassoc.dk eller 35 35 66 11.