Skip to main content

Den rigtige vej, men lang rejse forude

Blogindlæg   •   Apr 30, 2019 14:34 CEST

Transportens CO2-udledning faldt lidt i 2018. Det viser Drivkraft Danmarks nye Energistatistik. Selvom det naturligvis er positivt, ændrer det intet ved, at vi står overfor en monumental opgave med at få gjort transporten bæredygtig, samtidig med at vi holder hjulene rullende.

Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2018 viser, at Danmarks samlede CO2-udledning steg en smule i 2018 – ikke mindst som følge af et stigende forbrug af kul. I faktiske tal steg udledningen med 0,3 %, og hvis der korrigeres for udenrigshandel med el, så steg den med hele 1,3 % i forhold til 2017, der var karakteriseret ved en meget stor vindenergiproduktion.

Det er ikke overraskende i lyset af den meget varme sommer – der også har medført mange vindstille perioder og dermed en betydelig lavere vindenergiproduktion i forhold til 2017.

Den overordnede tendens er dog stadig en generelt faldende CO2-udledning, og i takt med den planlagte udbygning med vindenergi frem mod 2030, vil CO2-udledningen fortsætte den faldende tendens.

Energistyrelsens statistik viser imidlertid ikke, at CO2-udledningen fra transporten faktisk faldt i 2018. Siden CO2-udledningen toppede i 2007 – lige før den økonomiske krise – er den faldet med næsten 2 millioner ton eller næsten 15 %.

Det kan man til gengæld se i Drivkraft Danmarks kommende Energistatistik for 2019. Efter en svag stigning i de sidste par år, så faldt forbruget af benzin og diesel, og dermed også CO2-udledningen, i 2018 , cirka 0,5 %. Men det skal holdes op mod, at vi fortsat kører mere og transporterer flere varer på de danske veje. Samlet steg antal kørte kilometer på de danske veje således med mere end 1 % i 2018 i forhold til 2017. Vi udleder altså stadig mindre CO2 per kørt kilometer på de danske veje. Siden 2007 er CO2-udledningen faldet med 20 % per kørt kilometer.

Det er selvfølgelig positivt, men jo slet slet ikke nok. Faktum er fortsat, at det er en monumental opgave, vi står overfor, når vi skal gøre transporten grønnere og nå 2050-målsætning. Forude venter et langt sejt træk med at få omstillet især den tunge transport, skibe og fly, som ikke bare kan elektrificeres. Hvis vi skal i mål kræver det forskning og udvikling indenfor alle teknologier, og at vi arbejder sammen på tværs af mange brancher.

Den udfordring tager vores branche med raffinaderier, brændstof- og energileverandører på os. I vores branche ved vi, hvordan vi omstiller, mens hjulene holdes i gang, skibene sejlende og flyene på vingerne frem mod 2050.